Privatlivspolitik
 

Sidst opdateret i april 2024

I denne politik, også kaldet privatlivspolitikken, beskrives det, hvordan Resumaker S.L., en spansk virksomhed med registreringsnummer B56750292, kendt som "Resumaker", "virksomheden", "vi", "os" eller "vores", indsamler, bruger og deler oplysninger i forbindelse med driften af vores hjemmeside https://resumaker.dk, vores tjenester og alle tilknyttede hjemmesider og softwareapplikationer (samlet betegnet som "tjenesterne" eller "hjemmesiden").

Læs venligst denne privatlivspolitik omhyggeligt igennem for at forstå vores praksis for håndtering af oplysninger. Ved at bruge hjemmesiden anerkender du, at du har læst og forstået de vilkår, der står beskrevet i denne privatlivspolitik samt vores separate vilkår og betingelser. Hvis du er uenig i vores praksis, fraråder vi dig at bruge eller få adgang til hjemmesiden. Udtryk med store bogstaver, der anvendes heri, men som ikke er defineret, har samme betydning som i Vilkår og betingelser.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på support@resumaker.dk.

"Personligt identificerbare oplysninger" eller "PII" som anvendt i denne privatlivspolitik betyder enhver PII, der kan identificeres, relateres, beskrives, associeres med eller med rimelighed kan tilknyttes, direkte eller indirekte, med en specifik bruger eller, i det omfang det kræves af gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger i forhold til en husstand. Vi indsamler PII, som du frivilligt giver os, når du udtrykker interesse for at få oplysninger om vores produkter og tjenester, når du deltager i aktiviteter på hjemmesiden, eller når du kontakter os.

Denne privatlivspolitik gælder for alle personer, der bruger vores hjemmeside, eller som har adgang til oplysninger på vores hjemmeside ("brugere"). Visse dele af denne privatlivspolitik gælder også for "abonnenter". En abonnent er en bruger, der har abonneret på at bruge vores tjenester via vores hjemmeside, og som har betalt alle gældende gebyrer. Oprettelse af abonnement og betaling udgør indgåelse af en "Kundeaftale".

I denne privatlivspolitik betyder "behandling" enhver handling eller række af handlinger, der udføres på PII eller sæt af PII, uanset om det er automatiseret eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, konsultation, brug, videregivelse ved overførsel, formidling eller på anden vis tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

Derudover betyder "dataansvarlig" den fysiske eller juridiske person, der fastlægger formålene med og midlerne til behandlingen af PII og er ansvarlig for at træffe beslutninger om, hvorfor og hvordan PII behandles.  "Databehandler" betyder den fysiske eller juridiske person, der behandler PII på vegne af den dataansvarlige, handler under den dataansvarliges myndighed og har til opgave at udføre specifikke behandlingsaktiviteter som anvist af den dataansvarlige.

Behandling

Vores behandling af PII er underlagt de gældende databeskyttelseslove, der kan inkludere GDPR, UK GDPR samt forskellige amerikanske statslige og føderale privatlivslove, der vedrører PII, som vi behandler på vegne af vores abonnenter ("gældende love om privatliv").

Hvis det ikke udtrykkeligt fremgår af en arbejdserklæring eller en separat databeskyttelsesaftale, indsamler og behandler vi udelukkende oplysninger under vores abonnenters ledelse. Det betyder, at medmindre vi specifikt accepterer eller er angivet som sådan i henhold til gældende databeskyttelseslove, vil vi ikke blive betragtet som en "Controller" eller lignende betegnelse, men snarere som en "Processor") Du har til enhver tid kontrol over dine oplysninger, og du kan trække dit samtykke til at give dine oplysninger til virksomheden tilbage.

Samling

 

Vi kræver, at brugerne giver os visse personligt identificerbare oplysninger (PII) for at kunne bruge vores tjenester. I løbet af de foregående tolv (12) måneder har vi indsamlet følgende PII.

Generelt indsamler vi PII, som du frivilligt har indsendt via hjemmesiden og/eller tjenesterne, primært under kontoregistrering eller oprettelse af CV. Dette kan omfatte visse PII indsamlet ved brug af cookies eller lignende sporingsteknologier.

PII, som vi indsamler, omfatter, men er ikke begrænset til, brugernes fulde navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, profilbillede, kørekortstype, LinkedIn profil URL og URL's til eventuelle hjemmesider, der er inkluderet i dit CV.

På grund af typen af vores tjenester kan brugerne også blive bedt om at give oplysninger om deres:

        Nationalitet, køn, fødselsdato, fødested og civilstand, hvoraf nogle kan være omfattet af særlig beskyttelse som beskyttede klasseoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslove.

        Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse: Der indsamles oplysninger om din uddannelsesmæssige baggrund, ansættelse, ansættelseshistorik og løn.

        Transaktions- og betalingsoplysninger: Når du bestiller tjenester eller deltager i en transaktion, indsamles betalingsoplysninger. Tredjepartsbetalingsprocessorer håndterer betalinger, og mens dine oplysninger leveres direkte til dem, kan visse oplysninger deles med os til betalingsbekræftelse.

 

Andre oplysninger, der kan indsamles via hjemmesiden, omfatter:

        Indhold, som brugere offentliggør: Frivilligt indsendt eller uploadet indhold til offentlig visning på hjemmesiden og/eller tjenesterne, kendt som "offentlige oplysninger", indsamles. Når indholdet er indsendt, kan hverken du eller Resumaker holde øje med tredjeparters efterfølgende kopiering, deling eller brug af det.

        Oplysninger om forbindelse og enhed: Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vi automatisk oplysninger via din webbrowser, internetudbyder og enhed. Disse oplysninger inkluderer din IP-adresse, oplysninger om din enhed, dit operativsystem samt dato og tidspunkt for dit besøg og eventuelle loginforsøg.

        Oplysninger om internetaktivitetsdata: Vi indsamler oplysninger om din browsing- og søgeaktivitet, samt din interaktion med hjemmesider, apps eller annoncer, inklusive interaktioner på vores egen hjemmeside. Dette dækker oplysninger om de hjemmesider du har besøgt før og efter vores side.

        Oplysninger om geolokalisering: Vi indsamler oplysninger om din placering, både generelle og mere præcise, når du tilgår vores hjemmeside. Dette kan inkludere din adresse eller en placering baseret på din IP-adresse.

        Information om slutninger: Resumaker kan udlede nye oplysninger baseret på de ovennævnte datakategorier for at oprette en profil, der afspejler dine præferencer, træk, holdninger og adfærd. Vi kan udlede nye oplysninger baseret på de ovennævnte datakategorier for at oprette en profil, der afspejler dine præferencer, træk, holdninger og adfærd. Vi kan udlede nye oplysninger baseret på de ovennævnte datakategorier for at oprette en profil, der afspejler dine præferencer, træk, holdninger og adfærd.

Vær opmærksom på, at vi altid vil bede om dit samtykke, før vi indsamler yderligere oplysninger, og at vi ikke vil fortsætte uden din tilladelse.

Rettigheder til privatliv

Efter anmodning vil vi oplyse abonnenter om, hvorvidt vi opbevarer eller behandler deres personligt identificerbare oplysninger (PII), eller om vi håndterer disse oplysninger på vegne af en tredjepart. For at indsende sådanne anmodninger bedes du kontakte os via support@resumaker.dk. Abonnenter har mulighed for at opdatere deres oplysninger ved at redigere deres profil på vores hjemmeside. Hvis du ønsker at få dine PII returneret eller slettet, bedes du sende en anmodning til den angivne e-mailadresse. Vi bestræber os på at håndtere anmodninger om adgang, ændringer eller sletning inden for tredive (30) dage.

Når vi modtager en anmodning om sletning fra en abonnent, vil vi svare inden for tredive (30) dage. Vi opbevarer PII, så længe det er nødvendigt for at levere vores tjenester, overholde lovkrav, løse tvister og håndhæve aftaler.

For abonnenter eller andre, der indsender PII i forbindelse med brug af vores hjemmeside eller tjenester, sletter vi oplysningerne efter anmodning. Det er dog værd at bemærke, at visse data kan blive opbevaret, så længe du har en konto hos os, eller så længe det er nødvendigt for at levere tjenester, overholde lovkrav, løse tvister og håndhæve aftaler.

Fastholdelse

        Vi opbevarer personligt identificerbare oplysninger (PII) fra brugere, der endnu ikke er abonnenter, men som har gennemført trin 1-2 i vores online tilmeldingsformular i en (1) måned, eller indtil den maksimale tid, der er tilladt i henhold til gældende love om opbevaring af data, hvorefter vi enten sletter eller anonymiserer disse oplysninger, medmindre andet er angivet i vores politikker.

        Når en bruger opgraderer til en abonnent, opbevarer vi deres PII, så længe det er nødvendigt af hensyn til behandlingen, eller så længe det er tilladt i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger.

        Vi forpligter os til ikke at opbevare oplysninger om andre brugere i længere tid, end det er nødvendigt af hensyn til behandlingen.

Hvis sletning eller anonymisering af PII ikke er praktisk muligt, f.eks. fordi en brugers PII er blevet gemt i backup-arkiver, vil vi opbevare deres PII sikkert og isolere den fra enhver yderligere behandling, indtil sletning eller anonymisering med rimelighed bestemmes af os som værende mulig.

Sikkerhed

 

Vi implementerer forskellige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte brugernes personligt identificerbare oplysninger (PII). Disse sikkerhedsforanstaltninger omfatter brug af SSL-teknologi til at kryptere overførslen af følsomme data, såsom adgangskoder og oplysninger relateret til betalinger. Derudover er alle PII krypteret, og vi begrænser adgangen til disse data til kun det personale, der har brug for adgang for at kunne levere vores tjenester.

Det skal dog bemærkes, at intet sikkerhedssystem kan give en fuldstændig garanti for sikkerhed. Selvom vi træffer omhyggelige foranstaltninger for at beskytte dine data, kan vi ikke garantere, at din PII eller andre oplysninger, du deler med os via vores hjemmeside, altid vil være helt sikre.

 

Sikkerheden af din PII og andre oplysninger påvirkes også af dine handlinger. Undlad at dele din adgangskode med andre, og advar os straks på support@resumaker.dk, hvis du har mistanke om, at din kontos sikkerhed er kompromitteret.

 

Virksomheden inspicerer fra tid til anden tjenestens datasikkerhed og udfører ændringer og opgraderinger i overensstemmelse hermed for at opretholde tjenestens sikkerhed.

 

MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT STÅR SKREVET I GÆLDENDE LOVGIVNING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, ER VI IKKE ANSVARLIGE FOR SYSTEMFEJL ELLER HACKING AF PII, SOM IKKE KUNNE FORVENTES UNDER HENSYNTAGEN TIL DE OMGIVENDE OMSTÆNDIGHEDER, EKSISTERENDE TEKNOLOGIER OG RIMELIGE OMKOSTNINGER.

 

PII-overførsel

 

Vi leverer vores tjenester globalt, hvilket betyder, at personligt identificerbare oplysninger (PII) indsamles og overføres internationalt. Det betyder, at brugernes PII kan blive overført til og behandlet i lande uden for deres eget bopælsland. Alle brugere anses for at have givet samtykke til behandling af deres PII inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), medmindre andet er forbudt i henhold til gældende databeskyttelsesregler.

 

Når PII overføres ud af EØS og er underlagt GDPR-reguleringer, sikrer vi overholdelse af de nødvendige juridiske krav for at bevare beskyttelsen af dataene. Dette inkluderer:

 

        Overførsel af PII til en jurisdiktion, der er godkendt af Europa-Kommissionen og anerkendt som et passende beskyttelsesniveau for PII baseret på en beslutning om tilstrækkelighed.

        Etablering af kontraktlige ordninger med modtagere, der indeholder bestemmelser i overensstemmelse med "modelkontraktbestemmelser" godkendt af Europa-Kommissionen, der pålægger forpligtelser til beskyttelse af brugernes PII.

        Andre foranstaltninger, der specifikt er godkendt af Europa-Kommissionen.

        Abonnenter kan få yderligere oplysninger om de beskyttelsesforanstaltninger, der gælder for deres PII under sådanne overførsler uden for EØS, herunder en kopi af de standard databeskyttelsesklausuler, der er aftalt med modtagerne, ved at kontakte os på support@resumaker.dk.

Brug af information

Vi bruger brugernes PII til følgende formål:

        og videreudvikling af eksisterende tjenester og indhold

        Ændring og/eller fjernelse af eksisterende tjenester og indhold

        Udførelse af forskning og levering af statistiske oplysninger til tredjeparter (efter anonymisering eller pseudonymisering)

        Håndhævelse af vores juridiske eller kontraktlige rettigheder eller overholdelse af gældende love

        Indsamling af betalinger

        Ethvert andet formål beskrevet i brugsbetingelserne og denne privatlivspolitik.

Brugere accepterer, at virksomheden har en juridisk, kontraktmæssig eller legitim forretningsmæssig interesse i at behandle deres personligt identificerbare oplysninger (PII). Dette gør det muligt for virksomheden at give brugerne målrettet og personligt indhold, der er designet til at forbedre deres oplevelse med tjenesten.

Brugere, der ønsker at fravælge modtagelse af markedsføringsmateriale, har ret til at gøre indsigelse. Dette kan gøres ved at kontakte virksomheden på e-mailadressen support@resumaker.dk eller ved at bruge afmeldingsfunktionen i markedsføringsmeddelelsen. Bemærk, at en indsigelse kan påvirke vores evne til at levere personaliseret indhold til dig.

Visse oplysninger, som vi beder brugerne om at give, er nødvendige for både brugernes adgang til og vores levering af tjenesterne. Desværre kan et afslag på at give denne PII gøre det umuligt for os at tilbyde vores tjenester til dig.

Overførsel af PII til tredjeparter

Vi kan dele brugernes PII med tredjeparter under følgende omstændigheder:

        Brugeren har udtrykkeligt givet sit samtykke til deling af sådan PII

        Når vi deler PII med tjenesteudbydere, som vi bruger til at levere hosting til og vedligeholdelse af vores hjemmeside, applikationsudvikling, backup, opbevaring, betalingsbehandling, analyse og andre tjenester, eller som på anden måde med rimelighed er nødvendige for os for at udføre eller forbedre tjenesterne

        Når vi forsøger at håndhæve vores juridiske eller kontraktlige rettigheder eller har mistanke om, at en bruger anvender vores tjenester på en måde, der overtræder brugsbetingelserne eller denne privatlivspolitik, eller som vi har mistanke om kan resultere i en potentiel trussel mod en anden persons fysiske sikkerhed (og som ellers krævet af loven eller regulerende myndigheder).

        I forbindelse med gældsinddrivelse, til en inkassator eller et advokatkontor, der er ansvarlig for at administrere gældsinddrivelsesaktiviteter)

        I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger, i forbindelse med en væsentlig virksomhedstransaktion, såsom salg af virksomhedens forretning, frasalg, fusion, konsolidering eller salg af aktiver eller i tilfælde af insolvens og

        Til leverandører såsom juridiske rådgivere, tekniske konsulenter eller andre fagfolk, der er bundet af enten kontraktlige eller etiske fortrolighedsforpligtelser.

        situationer, der involverer potentielle trusler mod en persons fysiske sikkerhed, overtrædelser af vores kundeaftale, eller som på anden måde kræves af loven

MEDMINDRE ANDET ER FORBUDT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ER VI IKKE ANSVARLIGE FOR VIDEREGIVELSE AF DINE PII I GOD TRO I SÅDANNE SAMMENHÆNGE.

Indimellem kan vi offentliggøre udtalelser på hjemmesiden, som kan indeholde PII. Vi vil indhente dit samtykke til at offentliggøre dit navn sammen med din udtalelse. Hvis du ønsker at opdatere eller slette din udtalelse, bedes du kontakte os på support@resumaker.dk.

Vi "sælger" ikke PII, medmindre det specifikt er tilladt i henhold til gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger (f.eks. CPRA i Californien).

Brug af tredjepartshjemmesider

Hjemmesiden kan indeholde links til eksterne tredjepartshjemmesider. BEMÆRK VENLIGST, AT VI IKKE ER ANSVARLIGE FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, POLITIKKER OG BRUG AF SOFTWARE, DER TILBYDES PÅ DISSE EKSTERNE WEBSTEDER. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER FORÅRSAGET AF BRUGEN AF TREDJEPARTSHJEMMESIDER.

Behandling af kreditkort

En tredjepartsformidler kan bruges til at administrere kreditkortbehandling. Denne mellemmand er ikke autoriseret til at gemme, opbevare eller bruge dine faktureringsoplysninger til andre formål end kreditkortbehandling på vores vegne.

Cookies og andre dataindsamlingsteknologier

Vi kan anvende cookies og lignende teknologier til forskellige formål, der potentielt kan give PII, oplysninger om enheder og netværk, der bruges til at få adgang til vores hjemmeside, og indsigt i interaktioner med vores platform.

 

Cookies er små datafiler, der indeholder en anonym unik identifikator, som sendes til din browser fra en hjemmeside og gemmes på din enhed. Andre sporingsteknologier såsom beacons, tags og scripts kan også bruges til at indsamle og analysere oplysninger og forbedre funktionaliteten og effektiviteten af vores service. Du har mulighed for at tilpasse dine browserindstillinger, så du enten kan afvise alle cookies eller modtage en meddelelse, når der sendes en cookie. Bemærk dog, at hvis du vælger at afvise cookies, kan det påvirke din adgang til visse dele af vores service.

Eksempler på cookies, som vi bruger, omfatter:

        Session-cookies: Effektiv drift af vores tjeneste.

        Præference-cookies: Husker dine præferencer og indstillinger.

        Sikkerheds-cookies: Forbedring af sikkerhedsforanstaltninger.

Når du interagerer med vores hjemmeside, indsamler og logger vi oplysninger, herunder IP-adresser, browsertype, internetudbyder, URL'er til henvisnings-/udgangssider, operativsystem, dato/tidsstempel, søgeforespørgsler, lokale- og sprogpræferencer, enhedsidentifikationsnumre, mobiloperatør og systemkonfiguration. Lejlighedsvis kan vi knytte PII til logfilsdata for at forbedre vores platform og behandle de kombinerede oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Derudover kan vi indsamle geolokaliseringsdata og oplysninger om internet- eller elektronisk netværksaktivitet, såsom browsing- og søgehistorik, relateret til personer, der interagerer med vores tjeneste eller hjemmeside.

Analyseoplysninger indsamles under din brug af hjemmesiden og tjenesterne for at lette løbende forbedringer.

For mere information om cookies, se venligst vores cookie-meddelelse.

Virksomheden garanterer ikke, at dens tjenester vil være helt immune over for eventuelle brud på sikkerheden og/eller uautoriseret adgang, herunder adgang til de data, der er gemt i tjenesten, selvom virksomheden vil kontakte dig ved et brud på din datasikkerhed i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Mindreårige

Vi indsamler eller anmoder ikke bevidst om oplysninger fra personer under atten (18) år, og vi tillader heller ikke bevidst mindreårige at bruge tjenesten eller nogen af vores tjenester. Hvis vi opdager, at vi har indsamlet oplysninger fra en mindreårig uden samtykke fra deres forælder eller værge, vil vi straks slette sådanne indsamlede oplysninger og begrænse deres adgang til tjenesten og/eller nogen af vores tjenester.

E-mail-opdateringer

Virksomheden kan tilbyde alle sine brugere at modtage e-mailbeskeder og/eller nyhedsbreve om markedsføring, opdateringer, forbedringer og andre brugermeddelelser vedrørende virksomhedens aktiviteter, herunder via e-mails og SMS ("Mailings"). Visse forsendelser betegnes som kommercielle meddelelser, og for disse vil det være muligt at fravælge at modtage de relevante forsendelser ved at kontakte virksomheden og/eller ved at klikke på linket 'afmeld', der er tilgængeligt i disse forsendelser.

 

Ændringer til denne privatlivspolitik
 

Hvis der sker væsentlige ændringer i denne privatlivspolitik, vil du blive underrettet ved, at vi lægger en fremtrædende meddelelse på hjemmesiden, før ændringen træder i kraft. Vi opfordrer dig til jævnligt at gennemgå denne side for at få de seneste oplysninger om vores privatlivspraksis. Din fortsatte brug af hjemmesiden eller tjenesterne udgør din aftale om at være bundet af sådanne ændringer i denne privatlivspolitik. Dit eneste middel, hvis du ikke accepterer betingelserne i denne privatlivspolitik, er at ophøre med at bruge hjemmesiden og tjenesterne.

Kontakt os


Vi vil altid gerne høre fra vores kunder. Hvis du har spørgsmål eller feedback, bedes du kontakte os via e-mail: support@resumaker.dk , eller skrive til os på: Resumaker S.L, Avenida Diagonal 534, Barcelona, 08006, Spanien.


 

Særlige bestemmelser gældende for visse abonnenter

 

Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)

Juridisk grundlag for behandling

For borgere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) afhænger vores juridiske grundlag for at indsamle og anvende personligt identificerbare oplysninger (PII), som betegnes som "personoplysninger" i henhold til GDPR, af sammenhængen og typen af de indsamlede oplysninger. Vi indsamler typisk sådanne data når: (a) du har givet dit samtykke; (b) det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt eller en anden gyldig aftale med dig for at levere vores tjenester; eller (c) behandlingen er nødvendig for at forfølge vores eller en tredjeparts legitime interesser, som ikke overstiger dine rettigheder og friheder i relation til databeskyttelse.

I visse tilfælde kan vi være juridisk forpligtet til at indsamle personoplysninger eller det kan være nødvendigt for at beskytte vitale interesser. Hvis vores behandling af dine data er baseret på dit samtykke, kan du når som helst tilbagekalde dette samtykke, uden at det påvirker lovligheden af behandlingen, der fandt sted før tilbagekaldelsen.

Når vi anmoder om dine personoplysninger for at opfylde en juridisk forpligtelse eller som en del af en kontrakt, vil vi gøre det klart, om det er obligatorisk at oplyse disse data, samt hvad konsekvenserne vil være, hvis du vælger ikke at oplyse dem. Hvis vi baserer vores behandling på legitime interesser, som ikke er specifikt nævnt her, vil vi også informere dig om disse interesser.

For forespørgsler om det juridiske grundlag for indsamling og brug af din PII, kontakt os på support@resumaker.dk.

International overførsel af personlige data

Da vi udvider tjenester globalt, kan persondata blive indsamlet og overført over hele verden. Hvis vi overfører persondata uden for EØS, sikrer vi beskyttelse og overholdelse af lovkrav. Dette kan involvere:

        Sende data til et land, der er godkendt af Europa-Kommissionen som havende tilstrækkelig beskyttelse.

        Oprettelse af kontrakter med modtagere baseret på "modelkontraktbestemmelser" godkendt af Europa-Kommissionen.

        Andre mekanismer godkendt af Europa-Kommissionen, der tillader overførsel af PII uden for EØS

For detaljer om beskyttelse ved internationale overførsler, herunder standard databeskyttelsesklausuler, kontakt os på support@resumaker.dk.

Yderligere rettigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR)

Beboere i visse territorier, herunder EØS, kan have yderligere rettigheder i henhold til gældende lovgivning, f.eks:

        Ret til sletning

        Ret til at gøre indsigelse mod behandling

        Ret til at begrænse behandling

        Ret til dataportabilitet

For at udøve disse rettigheder skal du kontakte os på de angivne kontaktoplysninger. Vi kan verificere din identitet, før vi opfylder anmodninger.

Du har også ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed. For EU's databeskyttelsesmyndigheder, besøg http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Lovgivning om privatliv i USA

Anmodninger om information

California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA) trådte i kraft den 1. januar 2020 med efterfølgende ændringer i november 2020. Lignende privatlivslove blev vedtaget i forskellige stater som Virginia, Colorado, Connecticut og Utah.

Gennemsigtighed

Vi lægger vægt på gennemsigtighed, når vi indsamler, bruger, videregiver, deler og sælger PII, og vi er forpligtet til at opdatere processer og oplysninger for at overholde nye love.

Kategorier af PII

Vi behandler forskellige kategorier af PII, herunder navn og kontaktdata, legitimationsoplysninger, demografiske data, betalingsdata, interaktioner, indhold samt feedback og vurderinger.

Vi behandler disse kategorier af PII af følgende årsager:

Navn og kontaktoplysninger

        Kilder: Oplyst af brugerne

        Formål: Levere tjenester, svare på forespørgsler, håndhæve rettigheder

        Modtagere: Tjenesteudbydere ellers som anvist af brugeren

Legitimationsoplysninger

        Kilder: Indhentet fra brugere eller genereret af vores hjemmeside

        Formål: Levering af tjenester autentificering og kontoadgang fejlfinding

        Modtagere: Tjenesteudbydere ellers som anvist af brugeren

Demografiske data

        Kilder: Indhentet fra brugere

        Formål: Levere tjenester udvikle produkter markedsføring hjælp til fejlfinding, sikre og fejlfinde og markedsføring

        Modtagere: Tjenesteudbydere ellers som anvist af brugeren

Betalingsdata

        Kilder: Indhentet fra brugere behandling af kreditkort

        Formål: Behandle transaktioner relateret til tjenester fejlfinding opdage og forhindre svindel

        Modtagere: Tjenesteudbydere ellers som anvist af brugeren

Interaktioner og feedback

        Kilder: Interaktioner med brugere

        Formål: Tilbyde og personliggøre tjenester forbedre tjenester markedsføring og hjælp fejlfinding

        Modtagere: Modtagere: Tjenesteudbydere ellers som anvist af brugeren

Kategorier af følsomme data

Vi kan indsamle følsomme data, såsom log-in-oplysninger, præcise oplysninger om geografisk placering, race eller etnisk oprindelse, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskab, oplysninger om medicinsk eller mental sundhed, sexliv og seksuel orientering samt indholdet af kommunikation, som vi bruger til at håndhæve vores juridiske eller kontraktlige rettigheder.

Vi indsamler typisk disse følsomme data på følgende måde:

Kontooplysninger

        Indsamlede data: Loginoplysninger og legitimationsoplysninger

        Kilder: Brugere eller automatisk genereret

        Behandling af formål: Levering af tjenester og behandling af betalinger

        Modtagere: Tjenesteudbydere og udbydere af betalingsbehandling.

Præcise oplysninger om geografisk placering

        Indsamlede data: Præcise oplysninger om geografisk placering.

        Kilder: Brugere eller interaktion med hjemmesiden

        Formål med behandling: Levering af tjenester

        Modtagere: Brugere og tjenesteudbydere

Racemæssig eller etnisk oprindelse, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskab, uddannelse, seksuel orientering og helbredsoplysninger.

        Indsamlede data: Som nævnt ovenfor

        Kilder: Brugere

        Formål med behandling: Levering af tjenester

        Modtagere: Tjenesteudbydere og brugere

Fravalg af "salg" eller "deling"

Vi sælger ikke personlige oplysninger, og brugere kan fravælge deling af PII til personlig annoncering på tredjepartshjemmesider ved at kontakte os på support@resumaker.dk. Derudover sælger vi ikke brugernes PII.

Kontrol

Brugere har ret til at kende, rette, modtage en kopi af og slette deres PII.

 

Ret til at begrænse brugen af følsomme personlige oplysninger:

Brugere kan begrænse brugen eller videregivelsen af følsomme data til specifikke aktiviteter, afhængigt af privatlivsindstillinger, samtykke og gældende love.

Nylige ændringer

Ændringer i CCPA, der træder i kraft den 1. januar 2023, herunder retten til at rette og fravælge "deling" til personlig annoncering, er noteret. Vi sælger ikke personlige oplysninger og bruger eller videregiver ikke følsomme data uden samtykke eller som tilladt ved lov.

"Do Not Track"-signaler i henhold til California Online Protection Act (CalOPPA)

Vi understøtter ikke Do Not Track. Juster browserindstillingerne for at aktivere eller deaktivere Do Not Track.

For spørgsmål og anmodninger relateret til:

        Denne privatlivspolitik

        Vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger

        Klager

        Fjernelse af PII

        Afmelding af marketingkommunikation

E-mail support@resumaker.dk