Brugsvilkår

Velkommen til Resumaker S.L. ("Virksomheden", "Resumaker", "vi", "os"). Disse brugsvilkår ("Vilkår") gælder for virksomheden og alle dens datterselskaber globalt. Henvisninger til "Virksomheden" i disse Vilkår omfatter alle relevante datterselskaber. Vilkårene gælder for Resumakers hjemmeside på https://resumaker.dk/ samt alle andre relaterede hjemmesider, mobilsider, tjenester, applikationer og værktøjer, hvor disse vilkår er nævnt eller linket til (samlet benævnt "hjemmesiden"). Sammen med vores privatlivspolitik udgør disse vilkår hele aftalen ("aftalen") mellem dig og virksomheden. Enten du eller Resumaker kan hver især blive omtalt som en "Part" og sammen som "Parterne".

Vores hjemmeside og de relaterede oplysninger, værktøjer og tjenester stilles til rådighed for dig, "brugeren", under forudsætning af din accept af alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser indeholdt heri. Det er vigtigt, at du gennemgår denne aftale omhyggeligt. Hvis du ikke forstår vilkårene, eller hvis du ikke accepterer at være bundet af dem eller vores privatlivspolitik, bør du ikke få adgang til eller bruge hjemmesiden eller vores tjenester, og du bør straks afbryde enhver brug af hjemmesiden.

Da vi opererer globalt, kan der gælde forskellige juridiske regler afhængigt af, hvor brugerne befinder sig. Disse vilkår er designet til at gælde universelt for alle brugere i det omfang, det er lovligt at håndhæve i hver brugers bopælsland.

Vores tjenester er beregnet til brugere, der er mindst 18 år gamle.

 

* Hvis du er bosiddende i EU, bedes du se EU Residents - Supplemental Terms for at få flere oplysninger om specifikke yderligere eller alternative vilkår, der gælder for dig.

 

* Hvis du er bosiddende i USA, bedes du se US Residents - Supplemental Terms for at få flere oplysninger om specifikke yderligere eller alternative vilkår, der gælder for dig.

Ved at læse denne erklæring og bruge hjemmesiden bekræfter du, at du har accepteret de vilkår, der er beskrevet heri, og du accepterer at overholde eventuelle fremtidige ændringer af disse vilkår. Hvis du bruger vores tjenester på vegne af en organisation, accepterer du disse vilkår på vegne af både dig selv og din organisation og dens autoriserede brugere. Du bekræfter desuden, at du har den nødvendige bemyndigelse til at binde organisationen til disse vilkår. Aftalen er udarbejdet elektronisk, og vi vil præsentere vilkårene for dig, før vi foretager os noget, der kræver præsentation af disse vilkår.

 1.      Privatlivspolitik

Dit privatliv er vigtigt for os. Derfor er vores privatlivspolitik en vigtig del af disse vilkår. Privatlivspolitikken forklarer, hvordan vi indsamler oplysninger fra dig, og hvordan vi kan dele disse oplysninger.

 

 1.      Vores tjenester

Hos Resumaker stræber vi efter at ændre den måde, folk skriver CV'er på. Vi sigter mod at skabe et praktisk og brugervenligt system, der hjælper dig med at oprette et CV på få minutter. Vi giver dig værktøjer til nemt oprette dit CV nemt, hurtigt og på en professionel måde, herunder teknologi til oprettelse af CV og et system, der understøtter det og personlige områder ("tjenesterne"). Du kan bruge tjenesterne til at generere, redigere, eksportere og downloade skabeloner til CV'er og følgebreve, eller du kan arbejde sammen med en af vores fagfolk om at oprette dit personlige CV. Så længe du accepterer disse vilkår og overholder dem, kan du bruge tjenesterne. Disse vilkår gælder for alle brugere af hjemmesiden og tjenesterne, herunder besøgende og registrerede brugere.

 

 1.      Virksomhedens ejendom

Alle ejendomsrettigheder på hjemmesiden, alle oplysninger, tekst, grafik, patenter, ideer eller andre materialer, der vises på hjemmesiden ("indholdet"), og alle tjenester, der leveres via hjemmesiden, herunder fremtidige tjenester og forbedringer af hjemmesiden, er og forbliver virksomhedens og dens autoriserede enheders eneejerskab. Virksomheden bevarer alle rettigheder af enhver art til sådant indhold og tjenester, som du accepterer ikke at bestride. Hjemmesiden, indholdet og tjenesterne er beskyttet af love om ophavsret, varemærker, patenter og lignende rettigheder.

 

Du må ikke kopiere, ændre eller udarbejde værker baseret på dem, distribuere, sælge, transmittere, overføre, vise eller udføre offentligt, udsende eller bruge på nogen anden måde, undtagen som angivet i disse vilkår. Du må ikke kopiere eller ændre nogen del af kildekoden, herunder CSS, HTML eller JavaScript på hjemmesiden. Du må heller ikke bruge hjemmesiden, indholdet eller tjenesten til noget andet formål end din brug af tjenesterne i overensstemmelse med disse vilkår uden udtrykkelig tilladelse fra virksomheden. Du anerkender, at din brug af denne hjemmeside kun er til private formål og ikke til videresalg.

 

 1.       Berettigelse. Ved at få adgang til og/eller bruge tjenesterne, herunder ved at gøre det efter at have fået adgang til disse vilkår, erklærer og garanterer du, at du er over 18 år gammel og er juridisk kvalificeret til at indgå og danne kontrakter i henhold til gældende lov.

 

 1.      Licens til brug af tjenester. Med forbehold for din overholdelse af disse vilkår, herunder betaling af alle gebyrer og din overholdelse af vores privatlivspolitik, giver Resumaker dig en ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, fuldt tilbagekaldelig, ikke-overførbar licens til at få adgang til hjemmesiden og til at bruge tjenesterne ("licens"). Denne licens er underlagt alle begrænsninger, der er beskrevet i disse vilkår, herunder, uden begrænsning, dem, der er beskrevet i afsnit 3 ovenfor.

 

 1.      Brug af hjemmesiden. Ved at bruge hjemmesiden, oprette et CV, en personlig konto eller kontakte virksomheden, accepterer du klart og utvetydigt at indgå en bindende aftale med virksomheden om brug af vores tjenester. Under visse omstændigheder kan vores kvalificerede medarbejdere kontakte dig for at hjælpe med serviceanmodninger. Denne kontakt er begrundet i vores behov for at overholde kontraktlige og juridiske forpligtelser. Hvis du ønsker at afbryde din brug af tjenesterne, kan du gøre det ved at interagere via hjemmesiden eller ved at sende en e-mail til support@resumaker.dk. Ved modtagelse af din e-mail vil vi stoppe al kommunikation med dig, medmindre andet kræves i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Vi forbeholder os ret til at opbevare dine personlige data i det omfang, loven tillader det, for at beskytte vores rettigheder i henhold til disse vilkår.

 

 1.      Registrering af konto. For at få adgang til specifikke tjenester eller sektioner på vores hjemmeside skal du registrere dig og oprette en konto hos Resumaker. Din konto vil gemme CV'er, følgebreve og relaterede oplysninger for at sikre fortsat adgang. Du skal sikre, at dine kontooplysninger er opdaterede og korrekte, og opdatere dem efter behov. Det er forbudt at udgive sig for at være Resumaker eller give et forkert billede af sit tilhørsforhold. Kontoen er personlig og knyttet til den e-mail, hvorunder den er registreret, og adgang for tredjeparter er ikke tilladt. Det er dit ansvar at beskytte dine kontooplysninger, og du skal straks rapportere enhver uautoriseret brug til Resumaker. I tilfælde af mistanke om sikkerhedsbrud kan vi suspendere adgangen til tjenesten, opsige din konto eller tage andre nødvendige skridt efter vores egen vurdering.

 

 1.      Brugerindhold. Når du bruger vores tjenester, kan du poste eller indsende dit individuelle indhold og dine oplysninger ("brugerindhold"). Brugerindhold kan omfatte kontooplysninger, karrierehistorik, uddannelseshistorik, dit engagement i forskellige organisationer og/eller andre oplysninger, du giver.

 

Brugen af tjenesterne, deltagelse i kommunikation eller indsendelse af materiale udgør dit samtykke til at give Resumaker en ikke-eksklusiv licens til brugerindhold. Du beholder ejerskabet af brugerindholdet, men Resumaker får en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, evigvarende, royaltyfri, overførbar og underlicenserbar ret til at bruge, kopiere, ændre, distribuere, offentliggøre og behandle de leverede oplysninger og indhold i forbindelse med tjenesterne uden yderligere samtykke eller varsel. Du accepterer kun at dele oplysninger og indhold, som du har ret til at videregive, for at sikre overholdelse af loven og for at undgå at krænke andres intellektuelle ejendomsrettigheder.

 

 1.       Priser, betalinger og abonnementer.
  1.              Abonnementer

Resumakers tjenester tilbydes på månedlig abonnementsbasis. Hvis du tilmelder dig en abonnementsplan (dit "abonnement"), vil du automatisk blive faktureret baseret på vores daværende abonnementsvilkår og gebyrer. Abonnementer vil være tilbagevendende og vil automatisk blive fornyet hver måned, indtil du giver os besked om, at du gerne vil stoppe dit abonnement som beskrevet nedenfor. Alle abonnementsgebyrer kan ikke opsiges og refunderes i den måned, hvor abonnementet blev påbegyndt. Hvis du ønsker at fravælge og opsige dit abonnement, kan du gøre det som beskrevet nedenfor i disse vilkår, og du vil ikke blive faktureret for abonnementsgebyret fra den følgende måned efter den måned, hvor du har meddelt Resumaker, at du ønsker at opsige dit abonnement og stoppe med at bruge vores tjenester.

 

Abonnement på tjenesten indebærer et gebyr fastsat af virksomheden, som er underlagt periodiske justeringer. Vi forbeholder os ret til at ændre gebyret, ændre abonnementsplaner eller foretage ændringer efter vores skøn uden forudgående varsel. I tilfælde af reducerede abonnementsgebyrer vil brugerne ikke være berettiget til refusioner, rabatter eller andre fordele, og der kan ikke fremsættes krav mod virksomheden i sådanne tilfælde.

 

 1.              Prøveperiode. Vi tilbyder en indledende 14-dages prøveperiode til en variabel pris, der afhænger af, hvor du bor ("Prøveabonnement"). Hvis du ikke anmoder om at opsige den valgte abonnementsplan inden for 14 dage fra datoen for vores bekræftelsesmail vedrørende betaling af den første prøveperiode, vil et tilbagevendende faktureringsgebyr på ca. 30 USD inklusive moms (afhængigt af det land, hvor kontoen har oprindelse) automatisk blive aktiveret ved hjælp af den samme betalingsmetode, som du valgte til at betale det første prøvegebyr. Når betalingen er gennemført, sender vi dig en engangsbetalingsbekræftelse pr. e-mail med oplysninger og vilkår for din abonnementsplan og oplysninger om, hvordan du annullerer dit prøveabonnement. Ved at bruge tjenesterne anerkender du følgende vilkår for dit prøveabonnement:

       Når du køber et abonnement på vores tjenester, accepterer du en automatisk tilbagevendende fakturering hver fjerde uge.

       Hvis du vil undgå det automatiske "medlemsgebyr", skal du opsige din abonnementsplan, inden prøveabonnementsperioden udløber. Hvis du ikke aktivt annullerer, begynder dit abonnement automatisk efter udløbet af prøveabonnementsperioden.

       Retten til at fortryde aftalen om levering af vores tjenester, der er digitale indholdstjenester, gælder ikke, hvis du udtrykkeligt har angivet og givet dit samtykke til at modtage det digitale indhold inden for prøveabonnementets periode på 14 dage. Du anerkender og accepterer, at ved at påbegynde udførelsen af vores tjeneste, som er en digital indholdstjeneste, mister du hermed din fortrydelsesret, og du vil derfor ikke være berettiget til nogen refusion for betalinger foretaget af dig for den tjeneste, du begyndte at bruge.

 

 1.              Ændringer og annullering. Du kan sætte dit abonnement på pause ved at logge ind på din konto eller besøge support@resumaker.dk og sende os en e-mail med angivelse af din hensigt om at annullere din konto. Opsigelser af dit abonnement skal ske mindst syv (7) dage før udløbet af det månedlige abonnement for at undgå at blive opkrævet for den næste måneds abonnementsbetaling.

 

Ved annullering vil alt dit brugerindhold blive opbevaret hos vores cloud-udbyder. Vi kan underrette dig via e-mail, før sådant brugerindhold slettes, men vi er ikke forpligtede til at gøre det. Indtil den dato, hvor dataene slettes, vil du kunne bruge de data, som du allerede har indtastet før annulleringen, ved at genindtræde i aftalen.

 

 1.              Gebyrer. Gebyrer er underlagt følgende vilkår og betingelser:
 1.   De viste priser på vores hjemmeside er inklusive moms og gældende afgifter.
 2.   Det er dit ansvar straks at underrette os om eventuelle unøjagtigheder i betalingsoplysningerne og sikre tilstrækkelig kontosaldo til betaling af tjenester.
 3.    Hvis du ikke betaler det gældende gebyr, får du en meddelelse, der giver dig 14 dage til at ordne betalingen. Herefter pålægges forfaldne betalinger et månedligt gebyr på 1,5 % eller det maksimalt tilladte ifølge loven plus inkassogebyrer.
 4.   Vi kan ændre gebyret efter egen vurdering og underrette brugerne via e-mail eller iøjnefaldende opslag på hjemmesiden. Du kan opsige din konto eller dit abonnement, hvis du ikke er enig i ændringerne.
 5.   Godkendte betalingsmetoder omfatter debet- og kreditkort og tredjepartsudbydere. Du kan blive pålagt valutagebyrer eller lokationsbaserede prisforskelle.
 6.     Vi tilbyder flere betalingsmuligheder for tjenester, der hver især specificerer inklusioner og endelige priser. Vi fralægger os ansvaret for fejl i betalingsmulighederne, selvom vi bestræber os på at give dig besked.
 7.   Alt salg er endeligt, og der ydes ingen refusion, med tab af refusionsrettigheder ved første betaling, med forbehold for din ret til at trække dig ud af aftalen om levering af vores tjenester inden for den 14-dages prøveabonnementsperiode. Bemærk dog, at en sådan fortrydelsesret kun gælder for dig, hvis du ikke udtrykkeligt har angivet og givet dit samtykke til at modtage det digitale indhold i prøveabonnementsperioden.
 8. Vi er ikke ansvarlige for valutavekslingsprovisioner eller bank-/udstedertillæg og tilbyder ingen kompensation eller refusion for uoverensstemmelser på dette område.
 9.     Selvom vi opretholder sikkerhedsprotokoller for betalinger, er vi ikke ansvarlige for brugernes manglende sikring af betalingsmetoder, og vi bestræber os på at forhindre, men ikke påtage os ansvaret for svigagtig brug.
 1. Betalingsbekræftelse og udstedelse af akkreditiver

 

Disse vilkår anses for at være digitalt underskrevet, når brugeren giver de nødvendige oplysninger til tjenesterne. Ved elektroniske betalinger sikrer virksomheden passende sikkerhedsforanstaltninger.

 

Med forbehold for vores overholdelse af gældende love kan vi kontrollere kundernes evne til at opfylde betalingsforpligtelser, afvise transaktioner eller kræve yderligere sikkerhed, hvis der opstår tvivl.

 

Når vi har godkendt din transaktion, giver vi dig loginoplysninger, der giver dig mulighed for at bruge tjenesterne baseret på disse vilkår. Du er eneansvarlig for at opretholde sikkerheden for disse legitimationsoplysninger.

 

 1. Forbudt adfærd. Resumaker pålægger dig visse begrænsninger for din brug af tjenesterne. Du accepterer at afholde dig fra, men ikke begrænset til, følgende forbudte adfærd:
  1.     Bruge tjenesterne til handlinger, der er i strid med gældende nationale eller internationale love og bestemmelser.
  2.     Uploade, sende, transmittere, vise, udføre eller distribuere indhold, information eller materialer, der er injurierende, ærekrænkende, krænkende, racistiske, truende, overdrevent voldelige, chikanerende, uanstændige, sjofle, liderlige, beskidte eller pornografiske.
  3.      Give falske, misvisende eller unøjagtige oplysninger, oprette flere konti, forsøge at bruge en andens konto eller oprette en konto for andre end dig selv uden forudgående tilladelse.
  4.     Udgive sig for at være eller på anden måde misrepræsentere et tilhørsforhold, forbindelse eller tilknytning til en person eller enhed.
  5.     Udvikle, understøtte, bruge eller forsøge at bruge software, enheder, scripts, robotter eller enhver anden mekanisme (herunder edderkopper, browsere, crawlere eller enhver anden teknologi) til at høste eller på anden måde indsamle oplysninger fra tjenesterne eller kopiere profiler og andre data fra tjenesterne.
  6.       Få adgang til indhold eller data, der ikke er beregnet til dig, eller logge ind på en server eller konto, som du ikke er autoriseret til at få adgang til.
  7.     Forsøge at undersøge, scanne eller teste sårbarheden af hjemmesiden eller ethvert tilknyttet system eller netværk eller bryde sikkerheds- eller godkendelsesforanstaltninger uden behørig tilladelse.
  8.     Forstyrre eller forsøge at forstyrre enhver anden brugers, værts eller netværks brug af tjenesterne, herunder (uden begrænsning) ved at indsende malware eller udnytte softwaresårbarheder.
  9.       forfalske, ændre eller forfalske enhver netværkspakke eller protokolheader eller metadata i forbindelse med eller transmission til tjenesterne (for eksempel SMTP-e-mailheaders, HTTP-headers eller Internet Protocol-pakkeheaders)
  10.       Forsøge at modificere, reverse-engineere, dekompilere, adskille eller på anden måde reducere eller forsøge at reducere til en menneskelig opfattelig form af den kildekode, der bruges til at levere hjemmesiden og tjenesterne, herunder uden begrænsning ethvert svigagtigt forsøg på at modificere software eller enhver anden teknologisk mekanisme til måling af antallet af visninger, der genereres af individuelt indhold og/eller den samlede tjeneste for at bestemme og/eller revidere reklameindtægter og betalinger, hvis det er relevant.
  11.     Krænke andres intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret, patenter, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder. Du må f.eks. ikke kopiere eller distribuere (undtagen gennem den tilgængelige delingsfunktion) andres indlæg eller andet indhold uden deres tilladelse.
  12.       Modificere eller på anden måde ændre hjemmesiden, tjenesterne eller deres udseende.

Hvis vi efter egen vurdering fastslår, at du har udvist forbudt adfærd, forbeholder vi os retten til at lukke din konto eller helt blokere adgangen til tjenesterne uden refusion ud over alle andre juridiske eller rimelige retsmidler, som vi måtte have.

 1.              Leveringstid.

 

Hvis vores levering af tjenesten er forsinket af en eller anden grund, vil vi opdatere dig senest 30 dage fra den dato, hvor købet er foretaget. I dette tilfælde vil brugeren være berettiget til at opsige aftalen uden omkostninger og vil modtage en fuld refusion, minus eventuelle fradrag fra kreditvirksomhederne.

 

 1.              Ansvarsfraskrivelse.

I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, LEVERES HJEMMESIDEN SOM DEN ER OG FOREFINDES, HVILKET BETYDER, AT VI IKKE GIVER NOGEN GARANTIER FOR DRIFTEN AF HJEMMESIDEN. DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF HJEMMESIDEN OG VORES TJENESTER VIL VÆRE PÅ DIN EGEN RISIKO. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER VI OS ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, I FORBINDELSE MED HJEMMESIDEN OG DIN BRUG AF DEN, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. VI GIVER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OM NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF HJEMMESIDENS INDHOLD ELLER INDHOLDET AF HJEMMESIDER, DER ER LINKET TIL HJEMMESIDEN, OG VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR ELLER ANSVAR FOR NOGEN: (1) FEJL, MANGLER ELLER UNØJAGTIGHEDER I INDHOLD OG MATERIALER; (2) PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EJENDOM, AF ENHVER ART, SOM FØLGE AF DIN ADGANG TIL OG BRUG AF HJEMMESIDEN; (3) ENHVER UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF VORES SIKRE SERVERE OG/ELLER ALLE PERSONLIGE OPLYSNINGER OG/ELLER ØKONOMISKE OPLYSNINGER, DER ER GEMT PÅ SERVERNE; (4) ENHVER AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF ENHVER TRANSMISSION TIL ELLER FRA HJEMMESIDEN; ELLER (5) ENHVER VIRUS, TROJANSKE HESTE ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER VIA HJEMMESIDEN AF ENHVER TREDJEPART. VI GARANTERER IKKE, STØTTER IKKE ELLER PÅTAGER OS ANSVARET FOR NOGET PRODUKT ELLER NOGEN TJENESTE, DER ANNONCERES ELLER TILBYDES AF EN TREDJEPART VIA HJEMMESIDEN, NOGET HYPERLINKET HJEMMESIDE ELLER NOGET HJEMMESIDE ELLER MOBILAPPLIKATION, DER VISES I NOGET BANNER ELLER ANDEN REKLAME, OG VI VIL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR AT OVERVÅGE NOGEN TRANSAKTION MELLEM DIG OG NOGEN TREDJEPARTSUDBYDERE AF PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM MED KØB AF ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE GENNEM ETHVERT MEDIE ELLER I ETHVERT MILJØ, BØR DU BRUGE DIN BEDSTE DØMMEKRAFT OG UDVISE FORSIGTIGHED, HVOR DET ER RELEVANT.

 

 1.              Begrænsning af ansvar.

I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, VIL HVERKEN VI ELLER VORES DIREKTØRER, LEDERE, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER STRAFFENDE SKADER, HERUNDER TABT FORTJENESTE, TABT OMSÆTNING, TAB AF DATA ELLER ANDRE SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN BRUG AF HJEMMESIDEN, SELVOM VI ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UANSET HVAD DER MÅTTE VÆRE INDEHOLDT HERI, VIL VORES ANSVAR OVER FOR DIG, UANSET ÅRSAG OG UANSET SØGSMÅLETS FORM, TIL ENHVER TID VÆRE BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DU EVENTUELT HAR BETALT TIL OS I LØBET AF DE TRE (3) MÅNEDER FORUD FOR DEN BEGIVENHED, DER GIVER ANLEDNING TIL ET EVENTUELT KRAV. VISSE STATSLIGE ELLER NATIONALE LOVE TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF VISSE SKADER. HVIS DISSE LOVE GÆLDER FOR DIG, GÆLDER NOGLE AF ELLER ALLE OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE FOR DIG, OG DU KAN HAVE YDERLIGERE RETTIGHEDER.

 

 1.              Skadesløsholdelse. Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde os, vores datterselskaber, associerede selskaber og vores ledere, medarbejdere og agenter skadesløse fra ethvert tab, skade, ansvar, krav eller efterspørgsel, herunder rimelige advokatsalærer og omkostninger, der opstår som følge af tredjeparts krav relateret til: (1) dine bidrag eller indsendelser; (2) din brug af hjemmesiden; (3) din overtrædelse af disse vilkår; (4) ethvert brud fra din side på dine erklæringer og garantier i henhold til disse vilkår; (5) din overtrædelse af tredjepartsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder; eller (6) enhver skadevoldende handling, du måtte begå mod enhver anden bruger af hjemmesiden, som du har kontakt med via hjemmesiden. Uanset ovenstående, medmindre det er forbudt ved lov, forbeholder vi os ret til, på din bekostning, at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af enhver sag, som du er forpligtet til at skadesløsholde os for. Du accepterer at samarbejde, herunder økonomisk, med vores forsvar af ethvert sådant krav. Vi vil bestræbe os på straks at underrette dig om ethvert sådant krav, handling eller procedure, der er omfattet af denne skadesløsholdelse, så snart vi bliver opmærksomme på det.

 

 1.  Yderligere rettigheder.

Virksomheden forbeholder sig retten til at lukke hjemmesiden eller begrænse adgangen til den eller dens funktionalitet, helt eller delvist, til enhver tid, i en defineret eller ubestemt periode, uden at skulle betale erstatning til brugeren.
Virksomheden har ret til at begrænse eller opsige retten til at bruge hjemmesiden eller blokere brugerens loginoplysninger, hvis brugeren overtræder hjemmesidens regler eller disse vilkår.
 

Virksomheden kan fastsætte en grænse for lagerplads eller data, der leveres til brugeren. Virksomheden har ret til at offentliggøre anonymt indhold og bruge det under opsigelsen af aftalen til at forbedre hjemmesiden og tjenesterne og andre udviklinger.

 

 1. Overdragelse af rettigheder.

Brugeren kan ikke overføre rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til en tredjepart uden udtrykkeligt samtykke fra virksomheden. Virksomheden kan overføre rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til en tredjepart.

 

 1. Kontraktperiode og opsigelse

Aftaleperioden er den abonnementsperiode, som brugeren har valgt i betalingsplanen.


Begge parter kan opsige aftalen uden skriftligt varsel i tilfælde af forglemmelse, manglende overholdelse af hjemmesidens regler eller domstolsindgreb og uden at skulle betale nogen form for erstatning eller kompensation i følgende tilfælde: konkurs eller konkursbegæring fra den part, der anses for at være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser.
Hvis brugeren har modtaget vederlag fra virksomheden, har brugeren ikke ret til refusion.
Ved kontraktens ophør er brugerens rettigheder til brug af hjemmesiden ugyldige.

 

 1. Gældende lov og tvistbilæggelse. Hvis du er bosiddende i EØS eller USA, bedes du se EU Residents - Supplemental Terms of Use eller US Residents - Supplemental Terms of Use for at få flere oplysninger.

 

Medmindre lovgivningen i din jurisdiktion kræver, at andre love gælder, er disse vilkår og din brug af hjemmesiden underlagt og fortolket i overensstemmelse med Spaniens interne love. Som en betingelse for at indbringe en tvist baseret på disse vilkår accepterer du først at kontakte os på support@resumaker.dk for at forsøge at nå frem til en mindelig løsning på din tvist. Hvis du ikke er i stand til at nå frem til en løsning i god tro inden for 60 dage, accepterer du at voldgive tvisten baseret på fremskyndet voldgiftsprocedure i overensstemmelse med reglerne for den spanske voldgiftsdomstol, for en enkelt voldgiftsmand. Voldgiftsstedet skal være Madrid,
Spanien, voldgiftssproget skal være engelsk, og sagen vil blive afholdt eksternt.

 

Alle andre brugere bedes læse dette afsnit omhyggeligt. Det påvirker dine rettigheder. Du accepterer, at du og vi ved at tiltræde disse vilkår hver især giver afkald på retten til en nævningesag eller til at deltage i et gruppesøgsmål. Du og vi er enige om, at vi hver især kun kan rejse krav mod den anden i din eller dens individuelle kapacitet og ikke som sagsøger eller gruppemedlem i en påstået gruppe- eller repræsentativ procedure. Enhver voldgift vil finde sted på individuel basis; gruppevoldgift og gruppesøgsmål er ikke tilladt.

 

 1. Korrektioner. Der kan være oplysninger på hjemmesiden, der utilsigtet indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, herunder beskrivelser, priser, tilgængelighed og forskellige andre oplysninger. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysningerne på hjemmesiden til enhver tid uden forudgående varsel.

 

 1. Elektronisk kommunikation, transaktioner og underskrifter. At besøge hjemmesiden, sende os e-mails og udfylde onlineformularer udgør elektronisk kommunikation. Du giver samtykke til at modtage elektronisk kommunikation, og du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, afsløringer og anden kommunikation, som vi giver dig elektronisk, via e-mail og på hjemmesiden, opfylder ethvert lovkrav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig. DU ACCEPTERER HERMED BRUGEN AF ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, ORDRER OG ANDRE OPTEGNELSER OG ELEKTRONISK LEVERING AF MEDDELELSER, POLITIKKER OG OPTEGNELSER OVER TRANSAKTIONER, DER ER INDLEDT ELLER AFSLUTTET AF OS ELLER VIA HJEMMESIDEN. Du giver hermed afkald på alle rettigheder eller krav i henhold til vedtægter, bestemmelser, regler, forordninger eller andre love i enhver jurisdiktion, der kræver en original underskrift eller levering eller opbevaring af ikke-elektroniske optegnelser, eller til betalinger eller tildeling af kreditter på anden måde end elektronisk.

 

 

 1.  Kontakt os

Virksomheden overholder lovens bestemmelser og respekterer rettighederne for brugerne af hjemmesiden. Hvis brugeren har yderligere spørgsmål vedrørende betingelserne, og/eller han mener, at virksomheden krænker hans rettigheder, og/eller mener, at hans privatliv er blevet krænket under brugen af hjemmesiden, skal han kontakte os (support@resumaker.dk), og virksomheden vil forsøge at behandle hans anmodning så hurtigt som muligt.

 

 

EU-BORGERE - SUPPLERENDE VILKÅR

Sidst opdateret: 3. marts 2024

Vi tilbyder vores hjemmeside og tjenester inden for Den Europæiske Union. Disse supplerende vilkår gælder for dig, hvis du er bosiddende i Den Europæiske Union ("Supplerende EU-vilkår"). Hvis du er bosiddende i EU, gælder derfor de generelle vilkår og disse EU-tillægsvilkår. Hvis der er uoverensstemmelse mellem betingelserne og disse EU-tillægsbetingelser, og disse EU-tillægsbetingelser gælder for dig, har EU-tillægsbetingelserne forrang.

Medmindre andet er angivet, har definitioner i disse supplerende EU-betingelser samme betydning som de definitioner, der anvendes i betingelserne. Før du opretter din konto, vil teksten til disse vilkår blive gjort tilgængelig for dig elektronisk via tjenesterne på en sådan måde, at den let kan gemmes af dig på en holdbar databærer.

Vi forbeholder os ret til, efter egen vurdering, at foretage ændringer eller modifikationer af vilkårene eller disse EU-tillægsvilkår til enhver tid. Vi vil informere dig om eventuelle ændringer inden for en rimelig periode før ikrafttrædelsesdatoen for ændringerne. Hvis du fortsætter med at bruge tjenesterne efter ændringernes ikrafttrædelsesdato, anses du for at være blevet gjort opmærksom på og for at have accepteret ændringerne i eventuelle reviderede vilkår eller EU-tillægsvilkår.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Intellektuelle ejendomsrettigheder omfatter alle nuværende og fremtidige rettigheder i hele verden i forbindelse med tjenesterne, som tilhører os og/eller vores licensgivere, nu eller i fremtiden. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, ophavsret, databaserettigheder, varemærkerettigheder, designrettigheder, rettigheder til handelsnavne, domænenavnsrettigheder, patentrettigheder, rettigheder til forretningshemmeligheder og lignende rettigheder i henhold til uskreven lov, såsom rettigheder til slavisk efterligning. Når du tilgår vores tjenester, får du en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og ikke-underlicenserbar licens. Denne licens er kun til din personlige, ikke-kommercielle brug og tillader dig at få adgang til tjenesterne og at downloade eller udskrive en kopi af det indhold, du er autoriseret til at få adgang til, kun til din personlige brug. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig med hensyn til tjenesterne, indholdet og mærkerne. Denne licens er gyldig, så længe din konto er aktiv, og du accepterer hermed licensbetingelserne. Vi har ret til at opsige denne licens til enhver tid, ensidigt og med øjeblikkelig virkning, uden nogen forpligtelse til at betale nogen form for kompensation.

Du holder os skadesløse for ethvert tab, der måtte opstå som følge af din krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med tjenesterne. Du skal kompensere os for alle omkostninger og tab, herunder omkostninger til juridisk bistand, der opstår som følge af en krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Du skal for egen regning træffe foranstaltninger til at begrænse de omkostninger, der skal afholdes, og/eller det tab, vi skal lide.

Gebyrer og betaling

Abonnement på tjenesten indebærer et gebyr fastsat af virksomheden, som er underlagt periodiske justeringer. Vi forbeholder os ret til at ændre gebyret, ændre abonnementsplaner eller foretage ændringer efter egen vurdering. Vi vil informere dig om sådanne ændringer inden for en rimelig periode før ikrafttrædelsesdatoen for ændringerne, så du kan opsige dit abonnement, hvis du ikke er enig i ændringerne. Hvis du fortsætter med at bruge tjenesterne efter ændringernes ikrafttrædelsesdato, anses du for at være blevet gjort opmærksom på og for at have accepteret ændringerne.

 

Hvis vi fastslår, at der er skatter, såsom moms, eller andre afgifter, der gælder for vores gebyrer, vil abonnementsgebyret for køb af vores tjenester inkludere disse skatter og/eller afgifter under bestillingsprocessen. Abonnementsgebyret vil omfatte de samlede omkostninger pr. faktureringsperiode. Hvis dit køb er underlagt tilbagevendende gebyrer, har du mulighed for at give os ret til at opkræve dig betaling via direkte debitering. I så fald vil vi opkræve din betaling løbende, uden at kræve din forudgående godkendelse før hver tilbagevendende opkrævning, indtil du giver os besked om din annullering.

Fortrydelsesret

Når du køber digitalt indhold, har du som forbruger med bopæl i EU ret til at fortryde aftalen i en periode på 14 dage fra leveringsdatoen uden at angive en grund til fortrydelsen. Hvis du fortryder din kontrakt, får du det allerede betalte beløb tilbage.

Retten til at fortryde aftalen om levering af digitalt indhold gælder ikke, hvis du udtrykkeligt har erklæret og givet dit samtykke til at modtage det digitale indhold inden for fortrydelsesfristen på 14 dage og udtrykkeligt har erklæret, at du er klar over, at du har givet afkald på fortrydelsesretten som følge heraf. Du anerkender og accepterer, at du ved at påbegynde udførelsen af vores tjeneste, som er en digital indholdstjeneste, hermed mister din fortrydelsesret, og du vil derfor ikke være berettiget til nogen refusion for betalinger foretaget af dig for den tjeneste, du begyndte at bruge.

Når du indgår et 14-dages Prøveabonnement, gælder en pengene-tilbage-garanti kun for Prøveabonnementets varighed. Inden for 14 dage efter din meddelelse om, at du stopper prøveabonnementet og ikke ønsker at fortsætte med dit abonnement, vil det beløb, du allerede har betalt for prøveabonnementet, blive refunderet til dig.

Ansvar

Vi fraskriver os ansvaret for følgende: a) misforståelser, fejl eller udeladelser i forbindelse med udførelsen af vores tjenester, hvis disse er forårsaget af dine handlinger, såsom manglende eller forsinket levering af komplette, nøjagtige og klare data; b) fejl eller udeladelser forårsaget af tredjeparter, som du har hyret; c) oplysninger placeret på vores tjenester af tredjeparter. Vi er kun ansvarlige for direkte skader eller tab, der direkte kan henføres til vores handlinger. Ansvar for andre typer skader eller tab, såsom indirekte skader, følgeskader, tab af fortjeneste, skader eller tab forårsaget af stjålne, utilgængelige, beskadigede eller tabte data eller materialer, tab af besparelser, tab relateret til forretningsafbrydelser eller skader og tab forårsaget af eller som følge af sikkerhedslækager, sikkerhedsbrud eller cyberkriminalitet, er udelukket. Bortset fra i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig forseelse fra vores side, vil vores samlede ansvar for skader eller tab, der opstår som følge af vores tjenester eller i forbindelse med disse vilkår, være begrænset til det beløb, du har betalt os for tjenesterne.

Force Majeure

Ved forekomst af force majeure er vi fritaget for at indfri vores forpligtelser, inklusiv enhver lovmæssig eller aftalemæssig garantiforpligtelse. Ydermere påtager vi os ikke ansvaret for eventuelle skader, du kan opleve som følge af en situation med force majeure. Force majeure kan på vores vegne omfatte, men er ikke begrænset til: vores leverandørers svigt i at leve op til deres forpligtelser; defekte produkter, udstyr, software eller materialer fra tredjeparter; epidemier og pandemier; netværksnedbrud forårsaget af omstændigheder, vi ikke kan holdes ansvarlige for, herunder, men ikke begrænset til, cyberangreb eller DoS-angreb i enhver form eller nedbrud i internettrafikken, hardware- eller softwarefejl, eller andre eksterne faktorer; servicevedligeholdelse, der resulterer i afbrydelser, forsinkelser eller fejl; offentlige tiltag, inklusiv økonomiske regulativer og lovgivning; strejker, tvungen lukning af virksomheder, optøjer og enhver anden form for afbrydelse eller hindring fra tredjeparter, der forhindrer vores arbejde; sygdom blandt medarbejdere, der er svære at erstatte; strømafbrydelser, nedbrud i internet-, data- eller telekommunikationsinfrastruktur; eller enhver anden årsag uden for vores rimelige kontrol.

Afslutning

Aftaleperioden er den abonnementsperiode, som brugeren har valgt i betalingsplanen.

Begge parter kan opsige aftalen uden forudgående skriftligt varsel i tilfælde af forglemmelse, manglende overholdelse af hjemmesidens regler eller domstolsindgreb og uden at skulle betale nogen form for erstatning eller kompensation i følgende tilfælde: konkurs eller konkursbegæring (undtagen erklæring om insolvensbehandling) af den part, der anses for at være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser.
Hvis brugeren har modtaget vederlag fra virksomheden, har brugeren ikke ret til refusion.
Ved kontraktens ophør er brugerens rettigheder til brug af hjemmesiden ugyldige.

Løsning af tvister

Alle krav, tvister eller andre retssager af eller mellem dig eller os, herunder, men ikke begrænset til, sådanne krav eller tvister, der på nogen måde er relateret til eller opstår i henhold til vilkårene, EU's tillægsvilkår eller din adgang til eller brug af tjenesterne, skal være underlagt lovgivningen i Spanien. Ovenstående berører ikke forbrugernes rettigheder med hensyn til valg af gældende jurisdiktion.

Anvendelse af De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationalt salg af varer er udtrykkeligt udelukket af vilkårene og disse EU-tillægsbetingelser.

Voldgift

Det afvises udtrykkeligt at underkaste sig anden voldgift end forbrugervoldgift, undtagen i tilfælde af institutionelle voldgiftsorganer, der er oprettet ved lovregler for en bestemt sektor eller sag.

Online løsning af tvister

Hvis du er forbruger med bopæl i EU og ønsker flere oplysninger om online tvistbilæggelse, bedes du følge dette link til Europa-Kommissionens hjemmeside: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dette link stilles til rådighed som krævet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013, udelukkende til informationsformål.

Klager

For at løse en klage vedrørende tjenesterne bedes du kontakte os inden for en rimelig tidsperiode, efter at du har opdaget eller med rimelighed kunne have opdaget et problem på support@resumaker.dk. Vi vil svare inden for en rimelig periode.


INDBYGGERE I USA - SUPPLERENDE VILKÅR

Sidst opdateret: 3. marts 2024

Disse supplerende vilkår gælder for dig, hvis du er bosiddende i USA ("Supplerende vilkår for USA"). Hvis du er bosiddende i USA, gælder derfor både vilkårene og disse amerikanske tillægsvilkår. Hvis der er uoverensstemmelse mellem vilkårene og disse amerikanske tillægsvilkår, og disse amerikanske tillægsvilkår gælder for dig, vil de amerikanske tillægsvilkår have forrang.

Krænkelse af ophavsret

Hvis du mener, at noget materiale, der er tilgængeligt på eller via tjenesterne, krænker en ophavsret, du ejer eller kontrollerer, bedes du straks underrette os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor (en "underretning"). En kopi af din anmeldelse vil blive sendt til den person, der har postet eller gemt det materiale, der er adresseret i anmeldelsen. I overensstemmelse med Online Copyright Infringement Liability Limitation Act of the Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512) (DMCA), skal anmeldelsen i det væsentlige indeholde følgende:

        Din fysiske eller elektroniske underskrift.

        Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, som du mener er blevet krænket.

        Identifikation af det materiale på tjenesterne, som du mener krænker ophavsretten, på en tilstrækkelig præcis måde til at give os mulighed for at lokalisere materialet.

        Dine kontaktoplysninger, herunder dit navn, postadresse, telefonnummer og, hvis det er tilgængeligt, e-mailadresse.

        En erklæring om, at du i god tro mener, at brugen af det ophavsretligt beskyttede materiale ikke er tilladt af ophavsretsindehaveren, dennes agent eller loven.

        En erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er korrekte; og

        En erklæring under strafansvar om, at du er indehaver af ophavsretten eller er bemyndiget til at handle på vegne af indehaveren af ophavsretten.

Hvis du ikke overholder disse krav, vil din meddelelse muligvis ikke være effektiv. Hvis du bevidst fortier, at materiale på tjenesterne krænker en ophavsret, kan du blive holdt ansvarlig for skader, herunder omkostninger og advokatsalærer i henhold til afsnit 512(f) i DMCA. Hvis du ikke er sikker på, at materiale, der er placeret på eller linket til af tjenesterne, krænker din ophavsret, bør du derfor overveje først at kontakte en advokat.

Den amerikanske regerings rettigheder

Vores tjenester er "kommercielle varer" som defineret i Federal Acquisition Regulation ("FAR"), 48 C.F.R. § 2.101. Hvis vores tjenester erhverves af eller på vegne af et agentur, der ikke er en del af Department of Defense ("DOD"), er vores tjenester underlagt vilkårene i disse betingelser i overensstemmelse med 48 C.F.R. § 12.212 (for computersoftware) og 48 C.F.R. § 12.211 (for tekniske data). Hvis vores tjenester erhverves af eller på vegne af et agentur inden for Department of Defense ("DOD"), er vores tjenester underlagt disse vilkår i overensstemmelse med Defense Federal Acquisition Regulation ("DFARS"), 48 C.F.R. § 227.7202-3. Derudover gælder 48 C.F.R. § 252.227-7015 for tekniske data, der er erhvervet af DOD. Denne U.S. Government Rights-klausul træder i stedet for og erstatter enhver anden FAR-, DFARS- eller anden klausul eller bestemmelse, der omhandler statens rettigheder til computersoftware eller tekniske data i henhold til disse vilkår.

Ændringer af tjenesterne. Vi forbeholder os ret til at ændre gebyret, ændre abonnementsplaner eller foretage ændringer efter egen vurdering. Vi vil informere dig om sådanne ændringer inden for en rimelig periode før ikrafttrædelsesdatoen for ændringerne, så du kan opsige dit abonnement, hvis du ikke er enig i ændringerne. Hvis du fortsætter med at bruge tjenesterne efter ændringernes ikrafttrædelsesdato, anses du for at være blevet gjort opmærksom på og for at have accepteret ændringerne.

Gældende lov. Alle krav, tvister eller andre retssager af eller mellem dig eller os, herunder men ikke begrænset til sådanne krav eller tvister, der på nogen måde er relateret til eller opstår i henhold til disse vilkår eller din adgang til eller brug af hjemmesiden, skal være underlagt lovgivningen i USA og staten Delaware uden at give virkning til nogen lovkonfliktprincipper, der ellers kan give mulighed for anvendelse af loven i en anden jurisdiktion. Anvendelse af De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer og Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) er udtrykkeligt udelukket af disse vilkår. Parterne er enige om, at deres aftale i henhold til disse Vilkår er i mellemstatslig handel, og at Federal Arbitration Act gælder for fortolkningen af bestemmelsen "Aftale om bindende voldgift" nedenfor. For ethvert krav, tvist eller anden retssag, der ikke er omfattet af bestemmelsen "Aftale om bindende voldgift" nedenfor, skal kravet eller tvisten udelukkende indbringes og behandles ved de statslige domstole i Kent County, Delaware eller de føderale domstole i District of Delaware, alt efter hvad der er relevant, og du accepterer at underkaste dig den personlige jurisdiktion for hver af disse domstole med henblik på at behandle sådanne krav eller tvister.

Uformelle forhandlinger. For at fremskynde løsningen og kontrollere omkostningerne ved enhver tvist, kontrovers eller krav, der opstår under eller i forbindelse med disse vilkår (hver en "tvist" og samlet "tvisterne"), der er anlagt af enten dig eller os (individuelt en "part" og samlet "parterne"), er parterne enige om først at forsøge i god tro at forhandle enhver tvist (undtagen de tvister, der udtrykkeligt er angivet nedenfor) uformelt i mindst tredive (30) dage, før de indleder voldgift. Sådanne uformelle forhandlinger påbegyndes ved skriftlig meddelelse fra den ene part til den anden part. Du kan give os besked ved hjælp af oplysningerne i afsnittet "KONTAKT OS" nedenfor. Enhver sådan meddelelse skal indeholde (i) navn, bopæl, e-mailadresse og telefonnummer på den part, der giver meddelelsen, (ii) tvistens art og grundlag, og (iii) den specifikke lettelse, der søges.

Aftale om bindende voldgift. Med forbehold for de undtagelser fra voldgift, der er beskrevet nedenfor, accepterer du og vi hver især, at alle tvister mellem os og brugere af hjemmesiden, der opstår under eller på nogen måde er relateret til disse vilkår og sådanne brugeres brug af hjemmesiden, skal løses gennem bindende voldgift som beskrevet i dette afsnit. Bortset fra forbuddet mod gruppevoldgift, der er beskrevet i afsnit 19 i Vilkårene, hvis en voldgiftsmand eller domstol beslutter, at en del af disse Vilkår for voldgift ikke kan håndhæves, vil de andre dele af disse Vilkår for voldgift stadig være gældende.

Undtagelser fra voldgift. Disse vilkår for voldgift gælder ikke for følgende: (a) småkravssager; (b) retssager, der involverer forsøg på at indhente brugeridentificerende oplysninger; (c) enhver retssag anlagt mod virksomheden af virksomheder eller andre juridiske enheder eller enkeltpersoner, der handler på vegne af sådanne virksomheder eller andre juridiske enheder; (d) enhver retssag anlagt af virksomheden mod virksomheder eller andre juridiske enheder eller enkeltpersoner, der handler på vegne af sådanne virksomheder eller andre juridiske enheder; (e) en parts ret til at søge påbud eller anden retfærdig foranstaltning ved en kompetent domstol for at forhindre den faktiske eller truende krænkelse, uretmæssige tilegnelse eller overtrædelse af en parts ophavsret, varemærker, forretningshemmeligheder, patenter eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder; eller (f) hvor anvendelsen af denne bestemmelse er forbudt i henhold til gældende lov. Hvis forbuddet mod gruppevoldgift i afsnit 19 i Vilkårene af en eller anden grund ikke kan håndhæves, vil disse Vilkår for voldgift ikke gælde i sin helhed. Hvor disse vilkår for voldgift ikke gælder, vil resten af disse vilkår og afsnittet om tvistbilæggelse fortsat gælde.

Procedure for voldgift. Voldgiften vil være underlagt reglerne for forbrugervoldgift fra American Arbitration Association ("AAA"), med de ændringer, der er angivet heri, og vil blive administreret af AAA. Oplysninger om AAA's regler og procedurer kan findes på www.adr.org. Ethvert forligstilbud fra enten dig eller os må ikke præsenteres for voldgiftsdommeren. Medmindre de gældende voldgiftsregler kræver andet på det tidspunkt, hvor voldgiften påbegyndes, skal voldgiften finde sted i Dover, Delaware. For krav, hvor det samlede søgte beløb er 10.000 USD eller mindre, kan både du og vi vælge at lade voldgiften foregå pr. telefon eller udelukkende på et skriftligt grundlag, som vil være bindende for begge parter, medmindre voldgiftsmanden beslutter, at en personlig høring er nødvendig. Hvis der afholdes en fysisk høring, kan både du og vi deltage via telefon, medmindre voldgiftsdommeren beslutter andet. Voldgiftsdommeren træffer afgørelse på grundlag af gældende lov og anerkendte retsprincipper og respekterer alle lovbestemte privilegier. Voldgiftsmanden er ikke bundet af tidligere afgørelser fra sager, der involverer forskellige brugere, men skal følge afgørelser fra tidligere sager, der involverer den samme bruger, hvis det kræves af loven. Voldgiftsmandens kendelse er endelig og bindende, og en domstol med passende jurisdiktion kan afsige en dom baseret på denne kendelse.

Begrænsning for at gøre et krav gældende. En tvist må under ingen omstændigheder indledes mere end et (1) år efter, at de forhold, der giver anledning til kravet, fandt sted.