Privatlivspolitik

Sidst opdateret: 01. april 2022

Denne privatlivspolitik ("Privatlivspolitikken") er en integreret del af brugsvilkårerne, og begge dokumenter bør læses sammen.

Resumaker S.L, spansk virksomhed nr. B56750292 ("Firma", "Os", "Vi" eller "Vores") driver webstedet https://resumaker.dk og tjenesten leveret af webstedet ("Tjenesten" eller "Webstedet").

Virksomheden respekterer sine brugeres privatliv. For at forbedre beskyttelsen af Brugerne offentliggør Virksomheden denne Privatlivspolitik, om hvordan virksomheden indsamler Dine oplysninger fra Din brug af Tjenesten.

Behandlingen og indsamlingen af personoplysninger er underlagt den generelle databeskyttelsesforordning (“GDPR”), UK General Data Protection Regulation ("UK GDPR") og California Consumer Privacy Act ("CCPA"), og når du giver Virksomheden sådanne oplysninger, må Virksomheden kun bruge dine oplysninger i overensstemmelse med de gældende databeskyttelseslove, herunder GDPR, UK GDPR og CCPA. Du har til enhver tid kontrol over Dine oplysninger, og Du kan trække Dit samtykke tilbage til at give Dine oplysninger til virksomheden.

Den dataansvarlige for tjenesten er Resumaker S.L, spansk virksomhed nr. B56750292, som er den enhed, der beslutter, hvordan Dine personlige oplysninger behandles og til hvilke formål som beskrevet i Privatlivspolitikken.

 1. Generelt

I forbindelse med Din brug af Tjenesten indsamler Virksomheden følgende af Dine oplysninger i overensstemmelse med Dit samtykke, som til enhver tid kan trækkes tilbage. Det er nødvendigt for os at modtage disse oplysninger, hvis Du ønsker at bruge vores tjeneste:

 • Kontaktoplysninger såsom navn, adresse og e-mailadresse;
 • Dit CV og personlige oplysninger og billeder, som du har indsat i dit CV, f.eks.: telefonnummer, fødselsdato, ansættelseshistorik, uddannelse, kurser, hobbyer, kompetencer, profiler på sociale medier, sessions-ID’er osv.
 • Fakturerings- og betalingsoplysninger.
 • eventuelle andre data, som vil blive specificeret af Virksomheden, hvis det bliver relevant.

 

 1. Dine rettigheder vedrørende dine personlige oplysninger
  1. I henhold til GDPR og med forbehold for forskellige undtagelser har Du følgende rettigheder:
 • At få adgang til Dine personlige data og få udleveret en kopi af Dine personlige data på Din anmodning;
 • At berigtige, slette eller begrænse Dine oplysninger på Din anmodning (retten til at blive glemt);
 • At gøre indsigelse mod behandlingen af Dine oplysninger;
 • At anmode om, at Virksomheden udleverer Dine personlige oplysninger til Dig og, om muligt, overfører Dine oplysninger direkte til en anden dataansvarlig (retten til dataportabilitet).
 • Til enhver tid at trække Dit samtykke til behandling tilbage;
  1. Der opkræves ingen gebyrer i forbindelse med udøvelsen af nogen af ovenstående rettigheder. Virksomheden kan dog, i henhold til GDPR, opkræve et rimeligt gebyr, herunder administrationsgebyrer, hvis Din anmodning er gentagende eller overdreven eller kræver, at Virksomheden skal yde en ekstraordinær og/eller dyr indsats.
    
  2. For at udøve dine rettigheder skal du kontakte Virksomhedens Data Protection Officer på følgende kontaktoplysninger:

Resumaker S.L

Avenida Diagonal 534

Barcelona, 08006

Spanien

support@resumaker.dk

 

 1. Database og brug af oplysninger
  1. Alle indsamlede oplysninger som nævnt ovenfor opbevares i Virksomhedens database. I overensstemmelse med Dit samtykke erklærer Virksomheden at anvende disse oplysninger til følgende formål:
 • Muliggøre bekvem og effektiv brug;
 • Forbedre og berige eksisterende tjenester og indhold;
 • Ændre og/eller fjerne eksisterende tjenester og indhold;
 • Foretage research og levere statistiske oplysninger til tredjeparter (i disse tilfælde vil de leverede oplysninger ikke identificere Dig personligt);
 • Håndhæve Virksomhedens vilkår og betingelser;
 • Opkræve betalinger;
 • Ethvert andet formål beskrevet i Brugsvilkårerne og i denne Privatlivspolitik.
  1. De oplysninger, du beslutter dig for at give Virksomheden, indsamles og bruges, fordi Virksomheden har en legitim forretningsinteresse i at anvende dine personlige data til ovennævnte formål. Det gør det muligt for Virksomheden at sende Dig relevant og personligt indhold designet til at forbedre Din brug af tjenesten. Du har ret til at gøre indsigelse mod dette ved at kontakte Virksomheden via e-mail: support@resumaker.dk. Bemærk, at hvis du gør indsigelse, kan det påvirke Virksomhedens evne til at sende personligt tilpasset indhold til Dig.
    
  2. Bemærk, at nogle af de oplysninger, Du bliver bedt om at give, er nødvendige for at kunne levere Tjenesterne til Dig. Derfor kan Dit evt. afslag på at give visse oplysninger resultere i, at du ikke kan modtage Tjenesterne, da Virksomheden ikke vil være praktisk i stand til at levere Tjenesterne til Dig.
    
  3. Virksomheden kan modtage Dine oplysninger fra tredjeparter, som Virksomheden samarbejder med (f.eks. forretningspartnere, professionelle rådgivere, tjenesteudbydere osv.), og Virksomheden kan modtage Dine oplysninger fra dem.

 

 1. Overførsel af oplysninger til tredjeparter
  1. Under forudsætning af, at Du har givet samtykke hertil, kan Virksomheden overføre og/eller dele dine oplysninger i følgende tilfælde og under følgende omstændigheder og vil, når det er relevant, give Dig et rimeligt varsel herom:
 • Når du har givet Virksomheden tilladelse til at overføre og/eller dele dine oplysninger;
 • Når du overtræder vilkårene for brug af Webstedet eller handler ulovligt;
 • For at håndhæve Vilkårene eller andre aftaler eller politikker;
 • For at inddrive Din gæld til Virksomheden gennem en tredjepart, der er specialiseret i at inddrive gæld, herunder advokatkontorer;
 • Som svar på en stævning eller lignende efterforskningsanmodning, en retskendelse eller en anmodning om samarbejde fra retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige myndigheder;
 • For at fastslå eller udøve Virksomhedens juridiske rettigheder;
 • For at forsvare sig mod juridiske krav; eller som på anden måde krævet af loven. I sådanne tilfælde kan Virksomheden efter Virksomhedens eget skøn rejse eller give afkald på enhver juridisk indsigelse eller rettighed, som Virksomheden har til rådighed;
 • Hvis Virksomheden finder, at det er passende at videregive oplysninger i forbindelse med bestræbelser på at undersøge, forebygge, rapportere eller træffe andre foranstaltninger vedrørende ulovlig aktivitet, mistanke om svig eller andre forseelser;
 • For at beskytte og forsvare Virksomhedens, dens Brugeres, medarbejderes eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed;
 • I forbindelse med en væsentlig virksomhedstransaktion, såsom salg af Virksomhedens aktiviteter, frasalg, fusion, konsolidering eller salg af aktiver eller i tilfælde af insolvens.
  1. I overensstemmelse med CCPA deler, sælger, videregiver eller kommercialiserer Vi ikke dine oplysninger, medmindre andet er udtrykkeligt nævnt.

 

 1. Tredjeparter

 

  1. Der er flere steder på Webstedet, hvor du kan klikke på et link for at få adgang til andre websteder, der ikke følger denne Privatlivspolitik og som ikke er relateret til Virksomheden, herunder, men ikke kun, links, der fører til tredjeparts websteder. Disse links kan uafhængigt anmode om og indsamle oplysninger, herunder personlige oplysninger, fra Dig og i nogle tilfælde give Virksomheden oplysninger om dine aktiviteter på disse links.
    
  2. Enhver tredjepart som beskrevet ovenfor kan have sin egen privatlivspolitik, der beskriver deres brug af personlige oplysninger, og en sådan politik vil regulere brugen, håndteringen og videregivelsen af sådanne personlige oplysninger om Brugeren. Hvis Du har brug for yderligere oplysninger vedrørende tredjeparters privatlivspolitik, anbefaler Virksomheden, at du besøger disse tredjepartstjenester og læser deres privatlivspolitikker.
    
  3. Dine oplysninger vil blive håndteret og anvendt af Virksomhedens betroede tredjeparter, herunder følgende modtagere, for at kunne levere tjenester leveret af Virksomheden:
 • Udbydere, partnere og underleverandører på vegne af Virksomheden;
 • Analyse- og søgemaskineudbydere, der kan hjælpe virksomheden med at forbedre optimeringen og ydeevnen af tjenesten.
 1. Bevaring af dine oplysninger

Virksomheden opbevarer kun Dine personlige oplysninger så længe som nødvendigt for at opfylde de formål, som de blev indsamlet til, herunder, men ikke kun, med henblik på at overholde juridiske, regnskabsmæssige og rapporteringsmæssige krav. Opbevaringsperioden bestemmes ud fra mængden, arten og følsomheden af Dine personlige oplysninger, den potentielle risiko for skade som følge af uautoriseret brug eller videregivelse af Dine oplysninger, de formål, som Virksomheden behandler Dine oplysninger til, og om sådanne formål kan opnås på anden vis i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

 1. Brug af forskellige dataindsamlingsteknologier
  1. Med Dit samtykke bruger vi forskellige teknologier til at indsamle oplysninger fra Din enhed og om Dine aktiviteter, mens du bruger Tjenesten, for at forbedre og tilpasse din onlineoplevelse, når du bruger Tjenesten, herunder gennem lagring af cookies på din enhed (for flere oplysninger om cookies, se venligst vores cookie-politik). Bemærk, at nogle af de teknologier, Vi bruger, er nødvendige for at kunne bruge Tjenesten, og nogle bruges til at levere funktioner fra tredjeparter.
    
  2. Bemærk, at vi ikke kan garantere, at Tjenesten fungerer korrekt og anvendes korrekt, og derfor vil Vi ikke kunne levere vores Tjenester til dig, hvis Du ikke tillader os at indsamle oplysninger via sådanne teknologier, og Du vil blive bedt om at afstå fra enhver brug af Tjenesten.
    
  3. I forbindelse med Din brug af Tjenesten kan tredjepartstjenester gemme cookies på din enhed, f.eks. når noget af Tjenestens indhold er indlejret fra Tredjepartstjenesterne. Bemærk, at Vi ikke har nogen kontrol over disse cookies, og Du bør tjekke den pågældende tredjeparts cookiepolitik.
    
 2. Datasikkerhed
  1. Virksomheden træffer passende sikkerhedsforanstaltninger til datasikkerhedsformål for at forhindre uautoriserede personer i at få adgang til Dine personlige oplysninger. Der er dog ingen systemer, der kan være fuldstændig sikre. Virksomheden garanterer derfor ikke, at dens tjenester vil være fuldstændig immune over for eventuelle brud på sikkerheden og/eller uautoriseret adgang, herunder adgang til de data, der er gemt i Tjenesten. Virksomheden vil kontakte Dig ved brud på Din datasikkerhed i overensstemmelse med gældende lovgivning.
    
  2. Virksomheden kontrollerer fra tid til anden Tjenestens datasikkerhed og foretager ændringer og opgraderinger i overensstemmelse hermed for at opretholde Tjenestens sikkerhed. Virksomheden kan dog ikke holdes ansvarlig for nogen direkte eller indirekte skade, der påføres Dig, som følge af eksponering af dine oplysninger i forbindelse med en uautoriseret adgang til Virksomhedens database og/eller på grund af enhver uagtsomhed eller handling, der ikke er under Virksomhedens kontrol.
    
 3. Mindreårige

Vi indsamler eller anmoder ikke bevidst om oplysninger fra personer under atten (18) år og tillader ikke bevidst mindreårige at bruge Tjenesten eller nogen af Vores Tjenester. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi har indsamlet oplysninger fra en mindreårig uden samtykke fra dennes forælder eller værge, vil vi straks fjerne sådanne indsamlede oplysninger og spærre hans/hendes adgang til Tjenesten og/eller andre af Vores Tjenester.
 

 1. E-mail-opdateringer
  1. Virksomheden kan tilbyde sine brugere at modtage e-mail-beskeder og/eller nyhedsbreve om opdateringer, forbedringer og andre brugermeddelelser vedrørende virksomhedens aktivitet, herunder via e-mails og SMS ("Beskeder").
    
  2. Det præciseres, at Du på et hvilket som helst tidspunkt kan fravælge at modtage disse Beskeder ved at kontakte Virksomheden og/eller ved at klikke på linket "Afmeld" i de beskeder, som Virksomheden har sendt til dig. .

 

 1. Ændringer til denne privatlivspolitik

Virksomheden kan lejlighedsvis opdatere denne Privatlivspolitik. Virksomheden vil underrette Dig herom ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, som Du senest har opgivet til virksomheden, og/eller ved tydeligt at offentliggøre meddelelse om ændringerne og datoen for ændringen vil blive angivet i overskriften til Privatlivspolitikken.
 

 1. Kontakt os

Vi vil altid gerne høre fra vores kunder. Hvis du har spørgsmål eller feedback, så kontakt os venligst via e-mail: support@resumaker.dk, eller skriv til os på: Resumaker S.L, Avenida Diagonal 534, Barcelona, 08006, Spanien.