Vilkår for brug

Denne erklæring indeholder Resumaker S.L vilkårene for brug af virksomhedens websted og dets tilknyttede selskaber (i det følgende benævnt "Virksomheden"), som drives under domænet resumaker.dk og de domænenavne, der er tilknyttet det, og enhver anden aktiv adresse ("Webstedet" eller "Virksomhedens websted"). Virksomheden er berettiget til at ændre eller opdatere denne erklæring. Vi anbefaler, at du gennemgår denne erklæring fra tid til anden som følge af disse mulige ændringer. Bestemmelserne i denne erklæring er alene og for nemheds skyld formuleret i hankønsform og gælder ligeledes for kvinder og ethvert andet køn.

Ved at læse erklæringen og bruge webstedet erklærer du, at du har accepteret vilkårene indeholdt i denne erklæring, og at du accepterer fremtidige ændringer i disse vilkår. Såfremt du bruger disse tjenester på vegne af en organisation, accepterer du disse brugsvilkår på vegne af organisationen og dens autoriserede brugere, og du tilkendegiver, at du har beføjelse til at forpligte organisationen til disse brugsvilkår. Aftalen er elektronisk, og virksomheden vil forelægge kunden betingelserne for brug, inden der udføres handlinger, som kræver deres præsentation.

 1. Virksomhedens ejendom

 

Alle ejendomsrettigheder til Webstedet, enhver information, tekst, grafik, patenter, ideer eller andet materiale, der vises på Webstedet ("Indholdet") og alle tjenester, der leveres via Webstedet, herunder en platform til oprettelse af CV’er og teknologisystemer, der understøtter det og personlige områder ("Tjenesterne") er og forbliver virksomhedens og dets autoriserede enheders ejendom. Webstedet, indholdet og tjenesterne er beskyttet af ophavsret, varemærker, patenter mv. Bortset fra, hvad der er anført i disse brugsvilkår, må du ikke kopiere, ændre eller forberede værker baseret på dem, distribuere, sælge, overføre, offentligt vise eller fremføre, udsende eller bruge på nogen anden måde. Du må ikke kopiere eller ændre nogen del af kildekoden inklusive CSS, HTML eller JavaScript på hjemmesiden. Du må ikke bruge Webstedet, indholdet eller tjenesten til andre formål, herunder forretningsmæssige formål, uden udtrykkelig tilladelse fra Virksomheden. Brugen af dette websted er kun til private formål. Virksomheden har alle ejendomsrettigheder til enhver forbedring af hjemmesiden, indholdet og de eksisterende tjenester.

 

 1. Brug af Webstedet
   

Brugen af webstedet og/eller oprettelsen af et CV og/eller oprettelsen af en personlig konto og/eller kontakt til Virksomheden på den ene eller anden måde udgør din godkendelse af at indgå en aftale med virksomheden. Bemyndigede repræsentanter fra Virksomheden kan i nogle tilfælde kontakte dig for at hjælpe dig med din anmodning. Medmindre du angiver andet, giver du hermed Virksomheden tilladelse til at opbevare dit CV i dets arkiver og/eller overføre dit CV og/eller detaljer til enhver tredjepart og/eller relevant part, som Virksomheden finder passende for din ansøgning som beskrevet senere i denne erklæring. Såfremt du ønsker at opsige kontrakten med virksomheden, bedes du sende en e-mail om, at du ikke er interesseret i at fortsætte kontrakten. Når e-mailen er modtaget af Virksomheden, vil den afslutte al kommunikation med dig og vil ikke videregive dine oplysninger til andre parter. Du anerkender og accepterer at indgå i databasen, som Virksomheden har i henhold til loven.

 

 1. Aftaleparterne

 

Aftalevilkårene gælder mellem virksomheden og brugeren, og de ophæver enhver anden aftale indgået mellem parterne. Ændringer af denne Aftale vil kun blive accepteret med udtrykkeligt skriftligt samtykke fra begge parter.

 

 1. Betalingsmuligheder

 

Virksomheden tilbyder forskellige betalingsmuligheder for sine tjenester, idet det for hver mulighed angives, hvilke tjenester, der er inkluderet i den, samt den endelige pris inklusive moms. Brugeren kan vælge den mulighed, der passer ham. Visuelle fejl i udformningen af betalingsmulighederne er ikke forpligtende for virksomheden.

Hver mulighed indeholder detaljerede oplysninger til brugeren. Fejl fra virksomhedens side i forbindelse med prisangivelsen i forbindelse med selve betalingsmuligheden er ikke forpligtende for virksomheden.

 

 

 1. Forpligtelser mellem Virksomheden og Brugeren

 

Aftalen betragtes som underskrevet digitalt fra det øjeblik, brugeren godkender den og indtaster de nødvendige oplysninger. Hvis brugeren betaler elektronisk for tjenesten, vil virksomheden træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for betalingen.

Virksomheden kan i henhold til loven selv eller gennem tredjepartsvirksomheder søge verificeret, om kunderne er i stand til at opfylde deres betalingsforpligtelser. Hvis der er tvivl om kontrakten med brugeren, kan Virksomheden afvise en transaktion mellem parterne eller anmode om yderligere sikkerhed.

 

Efter godkendelsen af aftalen mellem parterne vil Virksomheden give brugeren de loginoplysninger, der skal anvendes til at få adgang til kontoen på platformen og tjenesterne på webstedet. Ved at give disse oplysninger giver virksomheden brugeren en eksklusiv, personlig og ikke-overførbar adgang til platformen og tjenesterne fra det pågældende tidspunkt og i hele aftaleperioden.

 

Oplysningerne om login og brug af platformen og tjenesterne er personlige, og brugeren skal sikre loginoplysningernes fortrolighed.

 

 1. Transaktionspris

 

Brugen af de tjenester, der tilbydes på dette websted, nogle af dem eller alle, kræver betaling af forskellige typer og til forskellige takster, som fra tid til anden fastsættes af Virksomheden og offentliggøres på webstedet. Priserne, der vises på webstedet, er inklusive moms.

 

Brugeren forpligter sig til straks at underrette virksomheden om evt. unøjagtigheder i de indtastede betalingsoplysninger. Brugeren skal have tilstrækkelige midler på sin konto til at kunne betale for tjenesten.

 

Hvis brugeren ikke betaler for tjenesten, vil han modtage en meddelelse fra Virksomheden om, at betalingen ikke er gennemført, og at han har yderligere 14 dage til at arrangere betalingen. Såfremt brugeren ved udløbet af de yderligere dage ikke har foretaget betalingen, vil Virksomheden være berettiget til renter og restancer på 15% fra brugeren for hver måneds forsinkelse.

 

 1. Opsigelsespolitik


Virksomheden fungerer i henhold til lovgivningen. Når købet er gennemført, vil CV’et være tilgængeligt til download, og brugeren vil få lov til at bruge platformen i den aftalte periode. Efter modtagelsen af tjenesterne vil brugeren ikke være berettiget til nogen refusion og vil ikke kunne gøre nogle fremtidige krav gældende over for Virksomheden i denne forbindelse. For eventuelle krav på dette område, kontakt venligst Virksomheden via kontaktsiden (resumaker.dk/kontakt).

 

 1. Leveringstid
   

Virksomheden er ansvarlig for at levere tjenesten fra det tidspunkt, hvor data fra brugeren er modtaget, og efter betalingen er blevet bekræftet. Hvis leveringen af tjenesten af en eller anden grund forsinkes, vil Virksomheden opdatere brugeren senest 30 dage fra det tidspunkt, hvor købet er foretaget. I sådanne tilfælde vil brugeren være berettiget til at opsige aftalen uden omkostninger og vil modtage fuld refusion.

 

 1. Brugerens forpligtelser

 

Brugeren vil på det relevante tidspunkt give alle de oplysninger, der er nødvendige for, at Virksomheden kan leve op til aftalen.

 

Brugeren accepterer, at brugen af Virksomhedens hjemmeside er på eget ansvar, og han friholder Virksomheden for fremtidige anklager, krav eller skader. Brugeren er ansvarlig for brugen af platformen og tjenesterne.

 

Brugeren må ikke sælge, overdrage eller behæfte rettigheder og forpligtelser i aftalen til tredjepart.

Brugeren må ikke foretage overvågning på eller reverse engineering af platformen og/eller platformens funktionalitet.

 

Brugerens anvendelse af platformen må ikke være til skade for Virksomhedens, dennes repræsentanters eller tredjeparts omdømme.

 

Det indhold, som brugeren uploader til platformen, skal leveres i den form og det format, som Virksomheden har angivet. Indholdet er og forbliver brugerens ejendom.

 

Brugeren sikrer, at de oplysninger, der uploades til platformen, er korrekte, nøjagtige, fuldstændige, pålidelige og opdaterede, også selvom de kommer fra en tredjepart. Virksomheden er ikke ansvarlig for brugerens anvendelse af indholdet.

 

Brugeren må ikke uploade indhold, der er upålideligt, vildledende, ærekrænkende, stødende, diskriminerende, hadefuldt, racistisk, erotisk, pornografisk, hyperlinks, ophavsretskrænkende, tredjepartskrænkende, ikke-personlige data, kommerciel kommunikation, velgørenhed, information om sekter, information som indeholder vira, malware, trojanske heste, bots, stødende/påtrængende/ondsindet software, anden software, der omgår tjenestens sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger, skader tjenesten eller ødelægger webstedet, samt værktøjer eller applikationer til research eller reverse engineering værktøjer.

 

Brugeren forpligter sig til at opbevare en digital kopi af alle de oplysninger, data og indhold, som denne leverer til Virksomheden i henhold til aftalen, uanset om dette sker via platformen eller ej.

 

Brugen af platformen og tjenesterne er udelukkende brugerens ansvar.

 

Brugeren sikrer et ordentligt og sikkert arbejdsmiljø i forbindelse med brugen af platformen. Virksomheden sikrer, at brugerkontoen er konfigureret korrekt på platformen.

 

Brugeren kan kontakte Virksomheden via kontaktformularen: resumaker.dk/kontakt

 

 1.  Virksomhedens forpligtelser
   

Virksomheden har ret til at lukke platformen eller begrænse adgangen til denne eller dens funktionalitet, helt eller delvist, til enhver tid i en defineret eller ubestemt periode uden at skulle betale erstatning til brugeren.

 

Virksomheden har ret til at begrænse eller opsige retten til at bruge platformen eller blokere for brugerens loginoplysninger, hvis brugeren overtræder webstedets regler eller denne aftale.

 

Virksomheden garanterer ikke, at platformen vil være fri for fejl eller afbrydelser. Virksomheden garanterer ikke, at platformen vil være tilgængelig til enhver tid, eller at den til enhver tid vil fremstå uden fejl.

 

Virksomheden kan sætte en grænse for lagerplads eller data, der er til rådighed for brugeren. Virksomheden har ret til at offentliggøre anonymt indhold og bruge det under opsigelsen af aftalen til at forbedre platformen og tjenesterne samt til anden udvikling.

 

 

 

 

 1.  Opbevaring af oplysninger

 

Virksomheden må behandle eller stille personoplysninger om brugeren til rådighed i henhold til aftalens vilkår. Disse oplysninger vil blive brugt i overensstemmelse med definitionen af privatliv ifølge Virksomheden, som brugeren accepterer i henhold til denne aftale.

 

Alle virksomhedens medarbejdere, der har adgang til brugerens persondata, skal underskrive en fortrolighedsaftale.

 

Brugeren friholder virksomheden for ethvert tredjepartskrav, der opstår som følge af og/eller er relateret til behandlingen af personoplysninger foretaget af Virksomheden gennem platformen og/eller tjenesterne eller af en tredjepart, der leverer tjenester til Virksomheden.

 

 1.  Intellektuelle ejendomsrettigheder

 

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til platformen, tjenesterne og enhver anden genstand, der leveres i henhold til aftalen, tilhører udelukkende Virksomheden eller anden part på Virksomhedens vegne. Brugeren får kun en brugsret i aftalens gyldighedsperiode.

 

Brugeren må ikke på nogen måde krænke Virksomhedens immaterielle rettigheder til platformen og tjenesterne.

 

Brugeren må ikke ændre, udforske, reproducere, adskille eller anvende reverse engineering. Brugeren må ikke, selv eller gennem tredjepartssoftware eller parter på hans vegne, udføre nogen handlinger med henblik på at få adgang til platformens kildekode.

 

Virksomheden er berettiget til at beskytte sine immaterielle rettigheder, og brugeren må ikke fjerne eller omgå Virksomhedens beskyttelsesforanstaltninger.

 

Såfremt det i retten bliver fastslået, at platformen og tjenesterne krænker en tredjeparts intellektuelle ejendomsret, eller i tilfælde af, at Virksomheden mener, at der er en chance for, at en sådan krænkelse er nært forestående, kan Virksomheden fortsat tillade brugeren at anvende platformen. Hvis Virksomheden ikke mener, at dette er muligt, har Virksomheden ret til at hæve aftalen uden at betale erstatning til brugeren.

 

 1.  Overdragelse af rettigheder

 

Brugeren må ikke overføre rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til tredjemand uden Virksomhedens udtrykkelige samtykke. Virksomheden kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand.

 

 1.  Kontraktperiode og opsigelse

 

Kontraktperioden er den periode, som brugeren har valgt i betalingsplanen.

Begge parter kan opsige aftalen uden skriftligt varsel i tilfælde af forglemmelse, manglende overholdelse af hjemmesidens regler eller domstolsindgreb og uden at skulle betale erstatning eller kompensation i følgende tilfælde: konkurs eller konkursbegæring hos den part, der anses for ude af stand til at opfylde sine forpligtelser.

 

Hvis brugeren har modtaget en modydelse fra virksomheden, har brugeren ikke ret til refusion.
Efter kontraktopsigelsen ophører brugerens brugsrettigheder til platformen.


 

 1. Abonnementsbetingelser
  1. For at kunne bruge de tjenester, som Virksomheden leverer, skal Brugeren abonnere på tjenesten ved at udfylde en formular og angive de oplysninger, Virksomheden anmoder om.
  2. Det er muligt at vælge mellem forskellige abonnementsplaner til priser, der fremgår af Webstedet, og som er inklusive moms, medmindre andet er angivet. Virksomheden kan til enhver tid ændre priserne såvel som enhver af Tjenesterne efter eget skøn, og Brugeren kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende mod Virksomheden.
  3. Abonnement på Tjenesten er underlagt et gebyr, som løbende fastsættes af Virksomheden. Virksomheden forbeholder sig retten til at forhøje eller reducere et sådant gebyr og/eller at ændre de tilgængelige abonnementsplaner efter eget skøn og uden forudgående varsel. I tilfælde af en nedsættelse af abonnementsgebyret er brugeren ikke berettiget til nogen tilbagebetaling og/eller rabat og/eller nogen anden fordel eller fradrag, og brugeren kan ikke gøre krav mod Virksomheden i et sådant tilfælde.
  4. Enhver abonnementsplan vil automatisk blive fornyet, indtil den opsiges af Brugeren, og i tilfælde af en reduktion af abonnementsgebyret er Brugeren ikke berettiget til nogen refusion og/eller rabat og/eller nogen anden fordel eller fradrag, og brugeren kan ikke gøre krav mod Virksomheden i et sådant tilfælde.
  5. Brugeren kan betale med kreditkort / betalingskort / PayPal / Apple Pay.
  6. Såfremt en Abonnent ikke betaler abonnementsgebyret, kan Abonnentens konto blive spærret, og alt indhold på kontoen kan blive slettet, og Brugeren kan i så fald ikke gøre krav mod Virksomheden. Det præciseres, at opsigelse af abonnementet ikke fritager Brugeren for at betale eventuelle ubetalte gebyrer, og Abonnenten vil ikke være berettiget til nogen tilbagebetaling af beløb betalt af denne.
  7. Det præciseres yderligere, at Virksomheden forbeholder sig ret til enhver tid og efter eget skøn at ændre abonnementsgebyrerne og de Tjenester, den leverer og/eller tilføje yderligere funktioner til Tjenesten, og Brugeren kan ikke gøre krav mod Virksomheden i et sådant tilfælde.
  8. Virksomheden forbeholder sig ret til at lukke webstedet eller dele heraf af en hvilken som helst grund til enhver tid efter eget skøn, og Brugeren vil ikke kunne gøre krav mod Virksomheden i et sådant tilfælde, og Abonnenterne vil ikke være berettiget til nogen tilbagebetaling og/eller fradrag for betalinger, som de har betalt for tjenesterne.

 

 1.  Brug af webstedet

 

Brugeren kan bruge webstedet, indholdet og de tjenester, der er inkluderet i det. Ved at bruge det accepterer brugeren udelukkende at bruge webstedet, indholdet eller tjenesterne til private og ikke-kommercielle formål, medmindre denne har modtaget en udtrykkelig tilladelse hertil fra Virksomheden. Inden for disse rammer accepterer Brugeren ikke at gøre noget af følgende, medmindre denne på forhånd har indhentet samtykke fra virksomheden, skriftligt og underlagt vilkårene i dette samtykke (i det omfang det er blevet givet):

 

 • Bruge tjenesterne i strid med lovgivningen, Virksomhedens eller enhver anden persons rettigheder, eller misbrug af tjenesterne.
 • Forsøge at få adgang til, tilgå, og angribe eller ulovligt infiltrere eller sabotere eller bruge Virksomhedens systemer eller ikke-offentlige områder af webstedet.

•    Forsøge at undersøge eller teste sårbarheden af ethvert system eller netværk eller
 omgå/overtræde sikkerheds- eller autentificeringsforanstaltninger.

•     Trænge eller bryde ind i et personligt område tilhørende en anden person end Brugeren selv.

•     Forsøge at trænge ind og få adgang til CV’er tilhørende andre end Brugeren selv.

•     Forsøge at få adgang til webstedet, indholdet eller tjenesterne, eller køre et crawling-værktøj på det.
     Foretage søgninger på webstedet med enhver motor, software, værktøj, agent, facilitet eller
 mekanisme undtagen softwaren leveret af Virksomheden selv.

 • Forsøge at dechifrere, kompilere, adskille eller foretage reverse engineering af software på webstedet, indholdet eller tjenesterne.
 • Gøre webstedets funktioner, indholdet eller tjenesterne tilgængelige for tredjeparter.
 • Kopiere og bruge, eller tillade andre at kopiere og bruge, ændre, reproducere, producere
   afledte værker, indramme, spejle, genudgive, downloade, vise, udsende eller
   distribuere hele eller dele af webstedet, indholdet eller tjenesterne i enhver form eller
   medier eller på nogen måde.
 • Aktivere software eller andre midler, herunder crawler-robotter o.l., med henblik på at søge, scanne, kopiere eller automatisk hente webstedet. Skabe en samling eller arkiv bestående af indhold eller oplysninger fra webstedet.
 • Vise indhold fra webstedet i en ramme (frame/iframe), synlig eller skjult.
 • Linke til webstedet og dets indhold fra enhver kilde, der indeholder pornografisk
   indhold, indhold, der tilskynder til racisme eller ulovlig diskrimination, eller som er
   ulovlig, eller som tilskynder til ulovlig aktivitet, eller hvis offentliggørelse er ulovlig.
 • Afbryde eller forsøge at forstyrre adgangen for enhver bruger, vært, server eller
   netværk, herunder og ikke begrænset til, afsendelse af virus, orm, trojansk hest, tidsindstillet bombe, digitalt angreb, Man In the Middle-angreb, Denial of Service-angreb (DDoS), værktøjer til penetrationstest, ondsindede værktøjer, spyware, malware,
   hærværk, overbelastningssoftware, oversvømmelse, spam eller tilstopning af hjemmesidens
   postkasse eller enhver anden aktivitet, der skader webstedet eller stjæler oplysninger fra
  Virksomhedens tjenester.
 • Uploader indhold, der krænker en andens rettigheder - herunder intellektuelle ejendomsrettigheder.
 • Oplysninger om mindreårige og/eller sådanne, som afslører deres identitet, deres personlige oplysninger eller måder at kontakte dem på.
 • Enhver oplysning eller tilbud eller applikation, der er kommerciel og/eller indeholder reklame-/markedsføringsoplysninger.
 • Udgive sig for at være eller give et misvisende billede af sin relation til en person eller en enhed, der er tilknyttet Virksomheden eller dens forskellige systemer.

  Virksomheden har ret til at efterforske og sagsøge for krænkelser af ovenstående, herunder krænkelser af immaterielle rettigheder og alt, hvad der er relateret til sikkerheden på webstedet og dens brugere, indtil sagen tages op i det retslige system. Derudover kan Virksomheden involvere og samarbejde med retshåndhævende myndigheder om at retsforfølge brugere, der overtræder disse Brugsvilkår. Brugeren accepterer, at Virksomheden har ret til at overvåge adgangen til hjemmesiden, dens indhold og tjenester og deres brug for at sikre overholdelse af Brugsvilkårerne og den løbende drift af hjemmesiden.

  Hvis Brugeren overtræder nogen af Brugsvilkårerne, vil dennes tilladelse til at bruge hjemmesiden, indholdet og tjenesterne automatisk blive tilbagekaldt, også selvom Brugeren har en abonnementsplan, og Brugeren vil ikke være berettiget til nogen refusion. Virksomheden forbeholder sig retten til at ophæve brugerens adgang til hjemmesiden, indholdet og tjenesterne til enhver tid, med eller uden årsag. Virksomheden forbeholder sig også retten til at stoppe med at levere tjenesterne eller ændre webstedet, indholdet og tjenesterne til enhver tid og uden forudgående varsel.

 

 1.  Registrering på hjemmeside

 

Brug af webstedet kræver ikke i sig selv registrering, men specifikke områder på hjemmesiden, såsom det personlige område, oprettelse af et CV, og kontaktområdet – kan kræve registrering og afgivelse af personlige og identifikationsoplysninger efter Virksomhedens anmodning.

 

Ved at registrere sig på webstedet accepterer brugeren Virksomhedens Brugsvilkår. Under registreringen kan brugeren blive bedt om udtrykkeligt at bekræfte sit samtykke til Brugsvilkårerne for hjemmesiden. Brugeren vil kun kunne fuldføre registreringen i hvert af disse tilfælde efter at have givet de krævede oplysninger i hver enkelt fase og efter at have afgivet sit samtykke. Hvis brugeren bliver bedt om at oplyse de angivne detaljer med det formål at bruge nogen af hjemmesidens tjenester, skal Brugeren altid afgive korrekte, nøjagtige og fuldstændige oplysninger. Ukorrekte oplysninger kan forhindre brugeren i at bruge hjemmesiden korrekt og forhindre denne i at blive kontaktet.

 

Brugen af dele af hjemmesiden, der kræver registrering og godkendelse, indikerer brugerens samtykke til at modtage annoncer fra Virksomheden og/eller fra andre på dennes vegne. Annoncen vil blive sendt til brugeren via de oplysninger, denne har givet til Virksomheden under registreringen. Brugeren kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage og underrette Virksomheden om sit afslag på at acceptere annoncer, generelt eller af en bestemt type, ved at sende en meddelelse om afslag. Måden hvorpå meddelelsen om afslag kan sendes på, vil være specificeret i den annonce, som Virksomheden og/eller andre på dennes vegne sender til brugeren.

 

 1.  Systemregistrering: Adgangskode

 

Ved tilmelding til en af tjenesterne kan brugeren blive bedt om at indtaste en adgangskode. Brugeren er ansvarlig for at sikre fortroligheden af den adgangskode, han bruger for at få adgang til alle de personlige områder på hjemmesiden og i særdeleshed det CV, han har oprettet. Brugeren accepterer at tage det fulde ansvar for alle aktiviteter eller handlinger, der gennemføres ved hjælp af dennes adgangskode, uanset om han har givet dit samtykke til disse aktiviteter eller handlinger. Det er brugerens ansvar ikke at give denne adgangskode til andre. Brugeren skal ændre sin adgangskode så ofte som muligt. Brugeren skal straks underrette Virksomheden om enhver uautoriseret brug af hans kodeord. Brugeren må aldrig bruge og/eller forsøge at bruge en anden brugerkonto og adgangskode uden den anden brugers udtrykkelige samtykke.

 

 

 

 1.  Platform til oprettelse af CV

 

Virksomheden driver en platform, der gør det muligt at oprette et CV på en visuel og nem måde for enhver person, der ønsker det. Virksomhedens handelsnavn er Resumaker.

 

Brugen af denne platform er underlagt Brugsvilkårene og privatlivsbetingelserne angivet på denne side og udgør brugerens samtykke til dem. Hvis brugeren ikke accepterer Brugsvilkårene, må han ikke gøre brug af hjemmesiden.

 

Systemet til oprettelse af CV’er er en innovativ platform etableret af virksomheden og er patentanmeldt. Systemet gør det muligt for brugeren at udfylde detaljer i de viste felter, hvorefter systemet opretter CV’et i overensstemmelse hermed. Virksomheden er ikke ansvarlig for de oplysninger, brugeren indtaster, og fungerer alene som platform for oprettelse af dokumentet.

 

Det er oplyst og aftalt, at softwarekoden er beskyttet af ophavsret, og det er derfor forbudt at kopiere og/eller udlevere nogen del af koden og/eller adgangskoder for adgang til den personlige konto til nogen part, mod vederlag eller uden vederlag uden udtrykkelig tilladelse fra virksomheden.

 

Systemet filtrerer ikke oplysninger, indhold, forkert information og/eller andre data indtastet af brugeren, men viser alene informationen, som den er oplyst i de relevante felter. Virksomheden er ikke ansvarlig for kvaliteten af den endelige fil, dens integritet eller dens niveau i forhold til den anden, skader, tab af arbejde, dens indvirkning på karrieren, psykiske lidelser osv. eller eventuelle direkte eller indirekte konsekvenser for brugeren, ejendom eller evt. tredjepart efter brugen.

 

Virksomheden fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader af enhver art forårsaget af brugeren som følge af brugen af CV-oprettelsessystemet. Brugeren accepterer og forstår, at denne er eneansvarlig, og at virksomheden kun stiller en infrastruktur til rådighed for oprettelse af filen. Brugeren accepterer, at det indhold, denne leverer, er under hans eneansvar. Brugeren eller nogen tredjepart kan ikke gøre krav mod Virksomheden, dens ledelse, medarbejdere og/eller nogen andre på hans vegne i denne sag.

 

Virksomheden vil gøre sit bedste for at opretholde maksimal tilgængelighed af systemet til oprettelse af CV. Det garanteres dog ikke, at systemet til oprettelse af CV vil være tilgængeligt til enhver tid. Virksomheden kan stoppe med at forvalte webstedet, opdatere indholdet, gemme det og er ikke ansvarlig for skader, som brugeren måtte blive påført som følge af en sådan beslutning. Virksomheden vil gøre sit bedste for at bevare det af brugeren oprettede CV, men hvis CV slettes som følge af vedligeholdelsesarbejde og opdateringer, er Virksomheden ikke forpligtet til at opbevare CV’et på sine servere og brugeren er ansvarlig for at tage sikkerhedskopier af oprettede filer.

 

I tilfælde af ondsindet brug og/eller anden kommerciel brug af en bruger eller en person på dennes vegne i systemet til oprettelse af CV’er påhviler det Brugeren at erstatte Virksomheden for enhver forårsaget skade.

 

Brugeren forpligter sig til ikke at scanne hjemmesiden automatisk (Crawling) og/eller bruge den til kommercielle formål eller til andre formål uden Virksomhedens samtykke. Enhver overtrædelse af denne forpligtelse kan medføre retsforfølgning.

 

For at undgå enhver tvivl skal det præciseres, at det er strengt forbudt at overføre brugerens rettigheder eller konto til en anden bruger og/eller at duplikere og/eller kopiere og/eller offentliggøre noget uden virksomhedens godkendelse og/eller at sabotere og/eller udføre ondsindede handlinger og/eller foretage reverse engineering og/eller enhver urimelig eller ulovlig brug af systemet til oprettelse af CV’er.

 

Det præciseres, at brugen af webstedet kun er beregnet til privatpersoner. Enhver anden brug kræver skriftligt samtykke fra Virksomheden. Enhver form for kopiering, distribution, levering, transmission, offentliggørelse af oplysninger gemt på hjemmesiden, som ikke er tilladt af Virksomheden, er strengt forbudt og udgør en overtrædelse af loven.

 

Brugeren får adgang til et personligt område i systemet, hvor han/hun kan oprette et CV. Brugeren vil kunne logge ind med et brugernavn og adgangskode og skal holde disse data så sikre som muligt. I det personlige område vil Brugeren bl.a. kunne se det CV, han har oprettet via systemet, og han vil kunne redigere og/eller slette det, angive faktureringsoplysninger og slette sin personlige konto.

 

Virksomheden vil gøre alt, hvad der står i dens magt, for at forhindre indtrængen fra uautoriserede kilder i det personlige område, ved at bruge avancerede teknologier, kryptering og tests foretaget af informationssikkerhedseksperter fra tid til anden. Virksomheden fralægger sig ansvaret for skader påført brugeren som følge af uautoriseret indtrængen og vil gøre alt for at tage retslige skridt mod sådanne indtrængere.

Virksomheden forbeholder sig retten til at slette en inaktiv, fiktiv brugerkonto, eller en, der er mistænkt for upassende og/eller ulovlig og/eller forbudt aktivitet, uden forudgående varsel. Brugeren fraskriver sig ethvert krav relateret til skader, der måtte blive påført ham som følge af sletning af hans konto.

 

Virksomheden vil opbevare CV’et sikkert på sine servere sikkert i henhold til gældende lovgivning. Virksomheden garanterer ikke for opbevaringsperioden for oplysningerne, og brugeren er ansvarlig for personligt at sikkerhedskopiere oplysningerne og frasiger sig fremtidige krav relateret til manglende opbevaring af personlige oplysninger på virksomhedens servere.

 

Alle eksempler, tips, retningslinjer og noter præsenteret for brugeren har til formål at hjælpe denne i processen og er ikke en erstatning for brugerens egen dømmekraft. Brugeren er alene ansvarlig for at skrive CV, bruge det og formidle det til potentielle arbejdsgivere. Virksomheden garanterer på ingen måde resultater efter brugen af et CV oprettet af ovenstående system.

 

Brugeren accepterer, at brugen af systemet til oprettelse af CV er betinget af registrering i Virksomhedens databaser og lagring af det oprettede CV på Virksomhedens servere. Brugeren tilkendegiver, at han har læst og godkendt Brugsvilkårerne på denne side i deres helhed og især afsnittene vedrørende brugen af oplysninger modtaget af virksomheden og sletning af personlige oplysninger.

 

Alle ophavsrettigheder og/eller intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder de moralske rettigheder i forbindelse med platformen til oprettelse af CV’er - herunder webstedsdesign, UI, UX, Flow, serverkode, klientkode, HTML, CSS, JavaScript, indhold, eksempler på CV’er, CV-skabeloner, CV-design, grafiske filer, den måde, hvorpå oplysningerne præsenteres og redigeres på webstedet - tilhører alene virksomheden, og enhver overtrædelse vil medføre retslige skridt.

 

Brugen af systemet kan indebære betaling i henhold til de angivne betalingsplaner. Hvis brugeren accepterer den betalte plan, forpligter han sig til at betale alle gebyrer på sin konto. Brugeren erklærer, at han er bekendt med, at alle oplysninger, der er gemt på hjemmesiden, er virksomhedens eksklusive ejendom, og at virksomheden har de fulde rettigheder til oplysningerne og brugen heraf.

 

 1. Ansvar for Brugerens indhold

 

Virksomheden er ikke ansvarlig for noget indhold og/eller data og/eller information, som er givet og/eller vist af brugeren på hjemmesiden og i særdeleshed på det CV, der bliver oprettet. Virksomheden garanterer ikke, at de data, som brugeren har angivet, er korrekte. Brugeren kan rapportere mistænkelige aktiviteter til Virksomheden, hvis han har identificeret sådanne på sin konto.

 

 1. Ansvarsfraskrivelse

 

Brugeren påtager sig det fulde ansvar for brugen af hjemmesiden, indholdet og Virksomhedens forskellige tjenester, og Virksomheden kan ikke holdes ansvarlig for nogen direkte eller indirekte skade påført brugeren eller nogen på dennes vegne eller nogen anden tredjepart, inklusive tab eller omkostninger, direkte eller indirekte, til hjemmesiden eller til indhold og tjenester indeholdt på den.

 

 1. Nyhedsbrev og elektronisk post

 

Ved at afgive sine oplysninger giver brugeren Virksomheden tilladelse til at tilføje ham til deres mailingliste og sende ham e-mails om forskellige emner fra tid til anden. Hver meddelelse, der sendes af Virksomheden, vil indeholde muligheden for at afmelde sig dens mailingliste. Hvis brugeren anmoder om at afmelde sig, vil Virksomheden fjerne ham fra deres postdatabase. Brugeren kan anmode om at slette alt data, der er gemt om ham i virksomhedens systemer og/eller fjerne ham fra modtagerdatabasen ved at sende en e-mail til support@resumaker.dk.
 

 1. Padle
  Vores bestillingsproces varetages af vores online-forhandler Paddle.com. Paddle.com er den registrerede sælger for alle vores ordrer. Paddle håndterer returneringer og kundehenvendelser. Besøg Paddle.net for refusion eller opsigelse af abonnementer, der faktureres af Paddle.

 

 1. Ændringer og ophør af aktivitet

 

Virksomheden kan fra tid til anden ændre hjemmesidens struktur, dens udseende og design, omfanget og tilgængeligheden af tjenesterne på den og kan ændre ethvert andet aspekt af eller forbundet med hjemmesiden uden forudgående varsel. Sådanne ændringer vil bl.a. blive foretaget som følge af internettets dynamiske karakter og de teknologiske og andre ændringer, der finder sted på det. Sådanne ændringer kan i sagens natur medføre fejl eller ulemper. Brugeren kan ikke gøre krav gældende over for Virksomheden for at foretage sådanne ændringer eller for funktionsfejl, der opstår som følge af deres gennemførelse.

 

Uden at fravige ovenstående vil Virksomheden til enhver tid være berettiget til at stoppe med at levere tjenesterne på hjemmesiden, helt eller delvist. Virksomheden vil om muligt offentliggøre et forhåndsvarsel på hjemmesiden om ophør af tjenester i rimelig tid inden det sker. Ved ophør af tjenesterne vil Virksomheden opbevare indholdet og oplysningerne på hjemmesiden i en yderligere periode og vil derefter være berettiget til at slette det uden at gemme nogen sikkerhedskopi af det og uden at give yderligere varsel.

 

 1. Lov og jurisdiktion

 

Brugsvilkårerne og webstedet og dets indhold er udelukkende reguleret af og fortolket i overensstemmelse med lovene i staten Spanien. Virksomheden er ikke ansvarlig for at tilpasse webstedet og/eller indholdet og/eller deres tilgængelighed uden for Spanien. Enhver tvist og/eller uenighed og/eller ethvert andet spørgsmål, der måtte opstå under eller i relation til webstedet og/eller noget, der er indeholdt deri og/eller disse vilkår for brug, skal afgøres i den kompetente domstol i byen Barcelona-distriktet.

 

 1. Kontakt os

 

Virksomheden overholder lovens bestemmelser og respekterer rettighederne for brugerne af hjemmesiden. Hvis brugeren har yderligere spørgsmål vedrørende Brugsvilkårene, og/eller han mener, at Virksomheden krænker hans rettigheder og/eller mener, at hans privatliv er blevet krænket i forbindelse med brugen af hjemmesiden, skal han kontakte os (support@ resumaker.dk), så vil Virksomheden forsøge at håndtere hans anmodning så hurtigt som muligt.